Tiếng Việt
  New books
New book March , 2021
 
Title: Nguồn lực vô hạn
Author: CEO Đặng Đức Thành
Publiser: Đại học Quốc gia TP.HCM
Date: 2015
Pagination: 167 tr.
Title: Hệ miễn dịch – Kiệt tác của sự sống
Author: Cao Bảo Anh (Cẩm Tú Trường)
Publiser: Thanh Niên
Date: 2020
Pagination: 288 tr.
Title: Bí kíp làm giàu 12Plus
Author: CEO Đặng Đức Thành
Publiser: Đại học Quốc Gia TP.HCM
Date: 2015
Pagination: 154 tr.
Title: Thất bại tại trời hay tại mình?
Author: CEO Đặng Đức Thành
Publiser: Đại học Quốc Gia TP.HCM
Date: 2015
Pagination: 168 tr.
Title: Phép màu để vượt lên chính mình
Author: Nhan Húc Quân
Publiser: Phụ nữ Việt Nam
Date: 2020
Pagination: 254 tr.
Title: Ổn định kinh tế vĩ mô dưới góc nhìn doanh nghiệp
Author: Đặng Đức Thành
Publiser: Chính trị Quốc Gia
Date: 2011
Pagination: 172 tr.
Title: Thập kỷ vàng trang sử mới
Author: Lê Viết Hải
Publiser: Trẻ
Date: 2020
Pagination: 231 tr.
Title: CEO thời hội nhập
Author: Tập thể tác giả
Publiser: Thanh Niên
Date: 2011
Pagination: 153 tr.

 

Title: Nguồn lực nào cho cải cách kinh tế Việt Nam
Author: CEO Đặng Đức Thành
Publiser: Chính trị Quốc Gia
Date: 2013
Pagination: 192 tr.
Title: Đánh thức nguồn lực vàng trong dân
Author: Tập thể tác giả
Publiser: Chính trị Quốc Gia
Date: 2013

Pagination: 192 tr.