English
  Sách mới
Sách mới tháng 5 năm 2019
Nhan đề: Điều khiển lập trình và tạo giao diện HMI với Wincc flexible
Tác giả: TS. Lê Ngọc Bích, KS. Phạm Quang Huy
Nhà xuất bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 359 tr.
Nhan đề: Truyền thông đa phương tiện
Tác giả: TS. Lê Đắc Nhưởng, TS. Nguyễn Gia Như
Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 411 tr.
Nhan đề: Cơ sở lí thuyết module
Tác giả: Dương Quốc Việt
Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 171 tr.
Nhan đề: Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ Java
Tác giả: ThS.Phạm Công Hòa, TS. Dương Thăng Long (biên soạn)
Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 291 tr.
Nhan đề: An toàn dữ liệu : mã hóa bảo mật thông tin, an ninh cơ sở dữ liệu và an ninh mạng
Tác giả: Dương Quốc Việt
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 259 tr.
Nhan đề: Dữ liệu lớn : cuộc cách mạng sẽ làm thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tư duy
Tác giả: Viktor Mayer-Schoxnberger, Kenneth Cukier
Nhà xuất bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 343 tr.
Nhan đề: Điện tử công suất hướng dẫn sử dụng PSIM
Tác giả: KS. Phạm Quang Huy, ThS. Lê Hoàng Minh, KS. Lê Nguyễn Hồng Phong
Nhà xuất bản: Bách khoa Hà Nội
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 375 tr.
Nhan đề: Lập trình IoT với Arduino
Tác giả: TS. Lê Mỹ Hà, KS. Phạm Quang Huy
Nhà xuất bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 463 tr.

 

Nhan đề: Cơ sở dữ liệu quan hệ và ứng dụng
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bá Tường
Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 193 tr.
Nhan đề: Giáo trình Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Tác giả: Trương Ninh Thuận, Đặng Đức Hạnh
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2016

Số trang: 236 tr.