English
  Sách mới
 
THƯ MỤC LUẬN VĂN THÁNG 09 - 2017

 001 – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 1. NGUYỄN QUỐC TRÌNH. Nhận biết người dùng từ đặc trưng chuyển động sử dụng Convolutional Neural Network.– TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 2. HUỲNH THỊ NGỌC TUYỀN. Nghiên cứu và phát triển giải pháp bảo vệ tính riêng tư trên cơ sở dữ liệu thuê ngoài. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.

 510 –TOÁN HỌC

 1. TẠ HOÀNG THIỆN. Kết quả mở rộng của một bài toán nhiệt ngược trên hình trụ dài vô hạn: Chỉnh hóa và đánh giá sai số. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 2. PHẠM ÁNH THƯ. Entropy hoán vị - Thước đo độ phức tạp. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.

 530 –VẬT LÝ

 1. LÊ HUỲNH HOÀI BÃO. Nghiên cứu và chế tạo màng mỏng hấp thu CZTS bằng phương pháp solgel. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 2. BÙI THỊ THU HẰNG.Tổng hợp và khảo sát khả năng quang xúc tác của ống nano TiO2 biến tính Ag. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 3. VÕ THỊ TRẦN NHẬT LINH. Xác định nồng độ hoạt độ phóng xạ đồng vị 226Ra trong một số mẫu nước giếng xã An Mỹ - Tuy An - Phú Yên bằng hệ đo alpha Analyst. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 4. NGUYỄN THỊ TRÚC LINH. Nghiên cứu quy trình phân tích hàm lượng nguyên tố trên hệ phổ kế huỳnh quang tia X. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 5. NGUYỄN NHẬT QUANG. Nghiên cứu ảnh hưởng của tạp chất Sb lên những khuyết tật có trong màng mỏng ZnO bằng phổ quang phát quang (photoluminescence). – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 6. VÕ THỊ KIM TÀI. Nghiên cứu chế tạo và khảo sát cấu trúc, tính chất quang điện của tiếp xúc dị thể n-MoS2/p-Si bằng phương pháp hóa ướt. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 7. NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM. Nghiên cứu và chế tạo tán dán tản nhiệt trên cơ sở vật liệu nano composite cho thiết bị điện tử. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 8. NGUYỄN CHÁNH THI. Nghiên cứu cấu trúc của một số vật liệu màng dẫn proton sử dụng pin nhiên liệu bằng kỹ thuật tán xạ tia X. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 9. NGUYỄN NGỌC TRÂN. Nghiên cứu cấu trúc vùng chuyển tiếp pha của màng điện cực polymer sử dụng cho pin nhiên liệu bằng phương pháp tán xạ tia X góc nhỏ. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 10. TRẦN NGUYỄN KHÁNH VÂN. Chế tạo và khảo sát tính quang xúc tác của màng cấu trúc dị thể MoS2/TiO2. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.

 537 – KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

 1. NGUYỄN THỊ THU QUYÊN. Phân tích chất lượng hệ thống vô tuyến mạng hợp tác DF (Decode and Forward). – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.

 540 – HÓA HỌC

 1. PHẠM THỊ NGỌC HÀ. Khảo sát hoạt tính của UiO-66-NH2 trong phản ứng quang phân hủy glyphosate. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 2. NGUYỄN NGỌC TÚ. Khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate thân cây Xáo tam phân - Paramignya trimera (Oliver) Burkill - họ Cam quýt (Rutaceae). – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.

 550 – ĐỊA CHẤT HỌC

 1. NGUYỄN VĂN TUẤN. Đặc điểm thạch học, thạch địa hóa các thành tạo bazan Kainozoi vùng Phước Long - Bù Đăng, Bình Phước. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 570 – SINH HỌC

 1. ĐẶNG PHƯƠNG AN. Tìm hiểu ảnh hưởng của auxin và cytokinin lên quá trình phát sinh chồi ở lan Giáng hương Aerides odorata Lour. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 2. NGUYỄN HOÀNG ANH. Ứng dụng bộ sinh phẩm NA-Flour trong phát hiện tính kháng thuốc của các chủng vi rút cúm phân lập tại miền Nam Việt Nam. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 3. TRẦN THỊ NGỌC ÁNH. Tìm hiểu sự phát sinh chồi và rễ ở cây Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) trong nuôi cấy in vitro. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 4. LÊ DUY. Tập tính Sếu đầu đỏ (Grus antigone sharpii Blanford, 1895) trong mùa không sinh sản tại đồng cỏ bàng Phú Mỹ, Kiên Giang. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 5. HUỲNH THỊ DIỆU HIỀN. Khảo sát đột biến gen SCN1A ở bệnh nhi Việt Nam mắc hội chứng Dravet. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 6. HUỲNH THÚY OANH. Nghiên cứu xác lập quy trình tái lập trình nguyên bào sợi thai chuột thành tế bào gốc vạn năng cảm ứng. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 7. LÊ HOÀI DIỄM PHƯƠNG. Khảo sát điều kiện sinh tổng hợp hệ enzyme của ba chủng nấm thuộc ngành nấm Đảm Basidiomycetes để phân hủy glyphosate. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 8. LÊ ĐỨC THANH. Nghiên cứu khả năng cải thiện giá trị dinh dưỡng của bã đậu nành và cám gạo bằng phương pháp nuôi tơ nấm Linh chi. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 9. PHẠM NGUYỄN THANH THỦY. Nghiên cứu tác động của Mycophenolic acid (MPA) trên dòng tế bào ung thư máu K562. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 10. HUỲNH THỊ NHƯ VÂN. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật trong nuôi cấy in vitro cây Lá đắng (Vernonia amygdalina). – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 620.1 – KHOA HỌC VẬT LIỆU

 1. PHẠM KIM NGỌC. Chế tạo và khảo sát cơ chế truyền dẫn điện tích và đảo điện trở thuận nghịch tương ứng của màng mỏng ô xít crôm hướng đến ứng dụng trong bộ nhớ điện tử. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 2. CAO HỮU TIẾN. Nghiên cứu cố định đầu dò DNA lên bề mặt sợi vàng làm cảm biến phát hiện m-RNA IL-8. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 3. BÙI THANH TÙNG. Nghiên cứu chế tạo sợi nano silic hướng tới ứng dụng trong pin mặt trời. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 628 – QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

 1. PHAN THỊ TRÂM ANH. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên hạn thủy văn lưu vực Sêrêpôk bằng phương pháp tiếp cận đa mô hình. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 2. LÊ THỊ THÚY HẠ. Đánh giá chỉ số tác động môi trường và hiệu quả kinh tế đối với nông dân trong việc ứng dụng mô hình ruộng lúa bờ hoa tại tỉnh Tiền Giang. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 3. NGUYỄN THỊ HÀN HUYÊN. Xây dựng chương trình sản xuất và tiêu dùng xanh cho sản phẩm rau tại TpHCM. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.
 4. HUỲNH ÁI PHƯƠNG. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên xu hướng thay đổi lượng mưa lưu vực sông Đồng Nai. – TP.HCM. : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017.