English
  Sách mới
Sách mới tháng 4 năm 2019
Nhan đề: Work – Life Balance? Khi người trẻ cần cảm hứng và kế hoạch để theo đuổi sự nghiệp
Tác giả: Randi Zuckerberg
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 360 tr.
Nhan đề: Sự tự tin không thể phá vỡ : nghệ thuật phớt lờ những điều người khác nghĩ và sống không sợ hãi
Tác giả: Patrick King
Nhà xuất bản: Phụ nữ
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 171 tr.
Nhan đề: The checklist manifesto – Phút dừng lại của người thông minh
Tác giả: Atul Gawande
Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 296 tr.
Nhan đề: Người phụ nữ trí tuệ
Tác giả: Phạm Tú Oanh (biên soạn)
Nhà xuất bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 212 tr.
Nhan đề: Người phụ nữ năng động
Tác giả: Nguyễn Thu Hải My, Vũ Thùy An (biên soạn)
Nhà xuất bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 312 tr.
Nhan đề: Nhấn nút tái tạo : hành trình tìm lại linh hồn cho Microsoft và định hình tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người
Tác giả: Satya Nadella
Nhà xuất bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 264 tr.
Nhan đề: Chọn nghề bạn yêu, yêu nghề bạn chọn
Tác giả: Kim Rando
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 460 tr.
Nhan đề: Ngày xưa có một con bò
Tác giả: Camilo Cruz
Nhà xuất bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 148 tr.

 

Nhan đề: Thói quen làm nên sáng tạo
Tác giả: Twyla Tharp
Nhà xuất bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 343 tr.
Nhan đề: 100 ý tưởng thay đổi thiết kế đồ họa
Tác giả: Steven Heller, Véronique Vienne
Nhà xuất bản: Dân Trí
Năm xuất bản: 2018

Số trang: 216 tr.