English
  Sách mới
sách mới tháng 12 năm 2008
 

Nhan đề: Cấu trúc file : phương pháp tiếp cận định hướng đối tượng với C++

Tác giả: Michael J. Folk, Bill Zoellick Greg Riccardi

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 737 tr.

Nhan đề: Độc chất môi trường

Tác giả: Lê Huy Bá

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 988 tr.

Nhan đề: Giáo trình chương trình dịch

Tác giả: Phạm Hồng Nguyên

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 404 tr.

Nhan đề: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access 2007

Tác giả: Nguyễn Văn Huân

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 370 tr.

Nhan đề: Cơ sở lí thuyết số và đa thức

Tác giả: Dương Quốc Việt

Nhà xuất bản: Đại học Sư Phạm

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 250 tr.

Nhan đề: Foxpro : ngôn ngữ lập trình quản lí

Tác giả: Hoàng Chí Thành

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 223 tr.

Nhan đề: Giáo trình công nghệ môi trường

Tác giả: Trịnh Thị Thanh, Trần Yêm, Đồng Kim Loan

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 254 tr.

Nhan đề: Giáo trình đại cương sở hữu trí tuệ và khai thác thông tin sáng chế

Tác giả: Phan Quốc Nguyên ... [ và những người khác]

Nhà xuất bản: Bách Khoa Hà Nội

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 222 tr.

Nhan đề: Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi trường

Tác giả: Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ

Nhà xuất bản: Giáo Dục

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 179 tr.

Nhan đề: Lập trình ứng dụng Web với ASP.NET

Tác giả: Đỗ Lâm Thiên

Nhà xuất bản: Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 393 tr.

Nhan đề: Đo và kiểm tra môi trường

Tác giả: Phạm Thượng Hàn

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 199 tr.

Nhan đề: Công nghệ sinh học : tập II : những kỹ thuật PCR và ứng dụng trong phân tích DNA

Tác giả: Quyền Đình Thi, Nông Văn Hải

Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 495 tr.

Nhan đề: Từ điển thuật ngữ viễn thông Anh – Việt

Tác giả: Phùng Văn Vận

Nhà xuất bản: Bưu điện

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 638 tr.

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật lập trình

Tác giả: Lê Hữu Lập, Nguyễn Duy Phương

Nhà xuất bản: Bưu điện

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 417 tr.

Nhan đề: Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học phòng chống một số bệnh cho người và vật nuôi

Tác giả: Đái Duy Ban

Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 190 tr.

Nhan đề: Sự cảnh báo của nước

Tác giả: Hà Sơn, Đại Hoàng

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 233 tr.

Nhan đề: Các loài bị đe dọa

Tác giả: Yves Sciama, Nguyễn Thị Thanh Vân (Biên dịch)

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 200 tr.

Nhan đề: Bài tập lập trình cơ sở

Tác giả: Nguyễn Hữu Ngự

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 295 tr.

Nhan đề: Giáo trình SQL Server 2005

Tác giả: Trần Xuân Hải, Nguyễn Tiến Dũng

Nhà xuất bản: Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 361 tr.

Nhan đề: Maple và các bài toán ứng dụng

Tác giả: Phạm Minh Hoàng

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 338 tr.

Nhan đề: Từ điển giáo khoa Anh – Việt

Tác giả: Nguyễn Phương Sửu ... [và những người khác]

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 1539 tr.

Nhan đề: Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và phốtpho

Tác giả: Lê Văn Cát

Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 661 tr.

Nhan đề: Từ điển điện và kỹ thuật điện Anh – Việt

Tác giả:

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 467 tr.

Nhan đề: Từ điển dụng ngữ Việt - Anh

Tác giả: Trương Quang Phú

Nhà xuất bản: Văn hóa Sài Gòn

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 1132 tr.

Nhan đề: Từ điển tiếng Việt thông dụng

Tác giả: Nguyễn Như Ý, Nguyễn Văn Khang, Phan Xuân Thành

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 924 tr.

Nhan đề: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Tác giả: Lê Huy Bá

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 840 tr.

Nhan đề: Từ điển Pháp – Việt

Tác giả: Hồ Hải Thụy, Chu Khắc Thuật

Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2000

Số trang: 1939 tr.

Nhan đề: Giáo trình kinh tế môi trường

Tác giả: Hoàng Xuân Cơ

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 247 tr.

Nhan đề: Lý thuyết và thực hành văn bản tiếng Việt

Tác giả: Phan Mậu Cảnh

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 347 tr.

Nhan đề: Giảm dao động bằng thiết bị tiêu tán năng lượng

Tác giả: Nguyễn Đông Anh, Lã Đức Việt

Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 420 tr.

Nhan đề: Danh lục các loài thú hoang dã Việt Nam

Tác giả: Đặng Ngọc Cần ... [và những người khác]

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 400 tr.

Nhan đề: Thực hành sử dụng Dreamweaver cho thiết kế website

Tác giả: Thạc Bình Cường, Vũ Thị Hậu

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 159 tr.