English
  Sách mới
sách mới tháng 12 năm 2011
Sách tặng của quỹ châu á
 
Nhan đề: Foundations of Materials Science and Engineering
Tác giả: William Smith, Javad Hashemi
Nhà xuất bản: McGraw-Hill
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 1032 tr.
Nhan đề: Environmentalism & The Technologies Of Tomorrow: Shaping The Next Industrial Revolution
Tác giả: Robert L. Olson
Nhà xuất bản: Island Press
Năm xuất bản: 2004
Số trang: 195 tr.
Nhan đề: Elementary Statistics: A Step by Step Approach
Tác giả: Allan G. Bluman
Nhà xuất bản: McGraw-Hill
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 888 tr.
Nhan đề: Explorations: An Introduction to Astronomy
Tác giả: Thomas T. Arny, Stephen E. Schneider
Nhà xuất bản: Mcgraw-Hill
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 594 tr.
Nhan đề: Physics Volume 2
Tác giả: Alan Giambattista, Betty M. Richardson, Robert C. Richardson
Nhà xuất bản: McGraw-Hill
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 545 tr.
Nhan đề: Database Design, Application Development, And Administration
Tác giả: Michael V. Mannino
Nhà xuất bản: Irwin Professional Pub
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 712 tr.
Nhan đề: The Physical Universe
Tác giả: Konrad Bates Krauskopf, Arthur Beiser
Nhà xuất bản: McGraw-Hill
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 734 tr.
Nhan đề: Programming the Web: An Introduction
Tác giả: Barrie Sosinsky,Valda Hilley
Nhà xuất bản: McGraw-Hill
Năm xuất bản: 2004
Số trang: 396 tr.
Nhan đề: Calculus: For Business, Economics, and the Social and Life Sciences
Tác giả: Laurence D Hoffmann, Gerald L Bradley
Nhà xuất bản: McGraw-Hill
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 758 tr.
Nhan đề: Precalculus
Tác giả: Raymond A Barnett, Michael R Ziegler, Karl E Byleen
Nhà xuất bản: McGraw-Hill
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 1044 tr.
Nhan đề: Elementary Statistics: A Step by Step Approach
Tác giả: Allan G. Bluman
Nhà xuất bản: McGraw Hill
Năm xuất bản: 2003
Số trang: 848 tr.
Nhan đề: Management Information Systems
Tác giả: James A O'Brien, PH.D., George M Marakas
Nhà xuất bản: Irwin/McGraw-Hill
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 628 tr.