English
  Sách mới
sách mới tháng 12 năm 2012
 
 
Nhan đề: Từ điển bách khoa hóa học
Tác giả: Hồ Sĩ Thoảng, Đặng Như Tại
Nhà xuất bản: Bách Khoa
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 576 tr.
Nhan đề: Từ điển Lịch sử & Văn hóa Malaysia
Tác giả: Đức Ninh
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 763 tr.
Nhan đề: Từ điển bách khoa đất nước và con người Việt Nam : Tập 1
Tác giả: Nguyễn Văn Chiển, Trịnh Tất Đạt
Nhà xuất bản: Bách Khoa
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 969 tr.
Nhan đề: Từ điển bách khoa đất nước và con người Việt Nam : Tập 2
Tác giả: Nguyễn Văn Chiển, Trịnh Tất Đạt
Nhà xuất bản: Bách Khoa
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 2014 tr.
Nhan đề: Từ điển cây thuốc Việt Nam: Tập 1
Tác giả: Võ Văn Chi
Nhà xuất bản: Y học
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 402 tr.
Nhan đề: Từ điển cây thuốc Việt Nam: Tập 2
Tác giả: Võ Văn Chi
Nhà xuất bản: Y học
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 659 tr.
Nhan đề: Kỹ thuật và thủ thuật lập trình Visual C# 2010 -2012 : Tập 1
Tác giả: Xuân Thịnh, Nam Thuận
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 358 tr.
Nhan đề: Kỹ thuật và thủ thuật lập trình Visual C# 2010 -2012 : Tập 2
Tác giả: Xuân Thịnh, Nam Thuận
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 151 tr.
Nhan đề: Microsoft Access 2010
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thanh, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Lê Anh Vũ
Nhà xuất bản: Thời Đại & ĐH Hoa Sen
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 265 tr.
Nhan đề: Microsoft Excel 2010
Tác giả: Đỗ Trọng Danh, Vũ NGọc Tùng
Nhà xuất bản: Thời Đại & ĐH Hoa Sen
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 334 tr.
Nhan đề: Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2012
Tác giả: NXB Thông tin & Truyền Thông
Nhà xuất bản: Thông tin & Truyền Thông
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 161 tr.
Nhan đề: Giải tích Vectơ
Tác giả: Nguyễn Xuân Liêm
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 467 tr.
Nhan đề: Lý thuyết dồ thị và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 203 tr.
Nhan đề: Plasma và ứng dụng trong kỹ thuật vật liệu Polime
Tác giả: Tạ Phương Hòa
Nhà xuất bản: Bách Khoa - Hà Nội
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 107 tr.
Nhan đề: Rây phân tử và vật liệu hấp thụ
Tác giả: Tạ Ngọc Đôn
Nhà xuất bản: Bách Khoa - Hà Nội
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 127 tr.
Nhan đề: Mô hình sinh học phát triển tuyến trùng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu
Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 244 tr.
Nhan đề: Phương pháp xác định và điều khiển tư thế vệ tinh nhỏ trên quỹ đạo thấp
Tác giả: Phạm Thượng Cát, Nguyễn Khoa Sơn, Nguyễn Đức Cương
Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 292 tr.
Nhan đề: Mã Turbo và ứng dụng
Tác giả: Lê Nhật Thăng
Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 79 tr.
Nhan đề: Check your English Vocabulary for Computers and Information Technology
Tác giả: Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Đặng Ái Vy
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 159 tr.
Nhan đề: How To Master Most Common Constructions with Prepositions for VietNammese Students
Tác giả: Lê Tôn Hiến
Nhà xuất bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 134 tr.
Nhan đề: Check your English Vocabulary for TOEIC
Tác giả: Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Đặng Ái Vy
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 205 tr.
Nhan đề: A Practical English Grammar for Vietnammese Learners and Students
Tác giả: Lê Tôn Hiến
Nhà xuất bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 141 tr.
Nhan đề: Giáo trình phương pháp tính và tin học chuyên ngành
Tác giả: Nguyễn Chính Cương, Nguyễn Trọng Dũng
Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 263 tr.
Nhan đề: Sổ tay tra cứu Đông dược
Tác giả: Nguyễn Xuân Đàn, Vũ Xuân Quang, Ngô Ngọc Khuyên
Nhà xuất bản: Y học
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 295 tr.
Nhan đề: Sổ tay tóm tắt các đại lượng hóa lý
Tác giả: Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nhà xuất bản: Báck Khoa - Hà Nội
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 163 tr.
Nhan đề: Đất nước Việt Nam qua các đời
Tác giả: Đào Duy Anh
Nhà xuất bản: Thuận Hóa
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 389 tr.
Nhan đề: Lập trình Android
Tác giả: Trương Thị Ngọc Phượng
Nhà xuất bản: Thời Đại
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 275 tr.
Nhan đề: Giáo trình hóa sinh học thực nghiệm
Tác giả: Giáo Dục Việt Nam
Nhà xuất bản: Phan Tuấn Nghĩa
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 167 tr.