English
  Sách mới
sách mới tháng 12 năm 2013
 
Nhan đề: Giáo trình hóa lý – Tập 1: Cơ sở nhiệt động lực học
Tác giả: Nguyễn Đình Huề
Nhà xuất bản:Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 151 tr.
Nhan đề: Hóa học phân tích - Phần 3: Cá phương pháp định lượng hóa học
Tác giả: Nguyễn Tinh Dung
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 303 tr.
Nhan đề: Giáo trình thực hành tổng hợp hóa học vô cơ
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Chi
Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 95 tr.
Nhan đề: Lý thuyết đồ thị và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 203 tr.
Nhan đề: Khai phá dữ liệu
Tác giả: Lê Văn Phùng, Quách Xuân Trưởng
Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 291 tr.
Nhan đề: Hỏi và đáp kinh tế chính trị Mác-Lênin
Tác giả: Hoàng Thị Bích Loan, Vũ Thị Thoa
Nhà xuất bản: Chính trị - Hành chính
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 158 tr.
Nhan đề: Kỹ thuật radar và định vị bằng vệ tinh
Tác giả: Đỗ Trọng Tuấn, Hán Trọng Thanh
Nhà xuất bản: Bách khoa Hà Nội
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 179 tr.
Nhan đề: Linh kiện bán dẫn và vi mạch
Tác giả: Hồ Văn Sung
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 227 tr.
Nhan đề: Giáo trình logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học
Tác giả: Đoàn Văn Khái, Nguyễn Anh Tuấn, Dư Đình Phúc
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 223 tr.
Nhan đề: Cơ sở lý thuyết song song
Tác giả: Lê Huy Thập
Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 294 tr.