English
  Sách mới
sách mới tháng 12 năm 2015
tủ sách giới thiệu văn hóa và cộng đồng ASEAN
 
Nhan đề: Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Nguyễn Hoàng Giáp
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2013
Số trang:203 tr.
Nhan đề: Sự phát triển của công nghiệp văn hóa ở Nhật Bản và Hàn Quốc
Tác giả: Phạm Hồng Thái
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 230 tr.
Nhan đề: Nghiên cứu so sánh hiến pháp các quốc gia ASEAN
Tác giả: Tô Văn Hòa
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 403 tr.
Nhan đề: Hiện thực hóa cộng đồng ASEAN: Bối cảnh tác động và những vấn đề đặt ra
Tác giả: Trương Duy Hòa
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 302 tr.
Nhan đề: Tiến trình hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam vào thị trường chứng khoán ASEAN đến năm 2020
Tác giả: Trần Quang Phú
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 282 tr.
Nhan đề: Phát triển kinh tế biển của Trung Quốc, Malaysia, Singapore và gợi ý chính sách cho Việt Nam
Tác giả: Lại Lâm Anh
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 299 tr.
Nhan đề: Một số vấn đề và xu hướng Chính trị - Kinh tế ở cộng hòa dân chủ hân dân Lào trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI
Tác giả: Trương Duy Hòa
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 247 tr.
Nhan đề: Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia: Từ lý thuyết đến thực tiễn
Tác giả: Nguyễn Duy Dũng
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 338 tr.
Nhan đề: Trung Quốc & Ấn Độ trỗi dậy: Tác động và đối sách của các nước Đông Á
Tác giả: Phạm Thái Quốc
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 355 tr.
Nhan đề: Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 đến nay: Thành tựu, vấn đề và triển vọng
Tác giả: Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Hoàng Giáp
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 306 tr.