English
  Sách mới
Sách mới tháng 12 năm 2018
SÁCH TẶNG CỦA QUỸ CHÂU Á
Nhan đề: Excel sales forecasting for dummies
Tác giả: Conrad Carlberg
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 408 tr.
Nhan đề: Win the game of Google-opoly : unlocking the secret strategy of search engines
Tác giả: Sean V. Bradley
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 272 tr.
Nhan đề: Backyard wildlife
Tác giả: Todd Telander
Nhà xuất bản: FalconGuides
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 194 tr.
Nhan đề: Building an innovative learning organization
Tác giả: Russell Sarder
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 288 tr.
Nhan đề: Writing computer code: Learn the language of computers
Tác giả: Chris Minnick, Eva Holland
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 124 tr.
Nhan đề: Beginning spring
Tác giả: Mert Caliskan, Kenan Sevindik
Nhà xuất bản: Wrox, A Wiley Brand
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 438 tr.
Nhan đề: Beginning Perl
Tác giả: Curtis Poe
Nhà xuất bản: Wrox
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 744 tr.
Nhan đề: Adventures in coding
Tác giả: Eva Holland, Chris Minnick
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 300 tr.

 

Nhan đề: Tế bào gốc : khám phá cùng nhà khoa học
Tác giả: Paul Knoepfler ; Châu Tiểu Lan ; Dương Thị Thư
Nhà xuất bản: Dân Trí
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 478 tr.
Nhan đề: Calculus for the ambitious
Tác giả: Thomas William Körner
Nhà xuất bản: Cambridge University Press
Năm xuất bản: 2014

Số trang: 174 tr.

 

Nhan đề: Vật liệu và thiết bị Nano
Tác giả: Trương Văn Tân
Nhà xuất bản: Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2018

Số trang: 518 tr.

Nhan đề: 100 giáo sư Việt Nam trọn đời cống hiến. Tập 2
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Năm xuất bản: 2018

Số trang: 592 tr.