English
  Sự kiện 1998
 
Sự kiện năm 1998
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
 
 
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
20 - 1 - 1998:
Liên hoan " Họp mặt cán bộ cuối năm" trường ĐH Khoa học Tự nhiên. (Xem file PDF)
 
15 - 1 - 1998:
Ông Nguyễn Minh Hiệp tham dự Hội nghị "Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Giáo dục và Đào tạo" tại Trường Đại học Kỹ thuật, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh . (Xem file PDF)
 
9 - 1 - 1998:
Ông Nguyễn Minh Hiệp báo cáo " Phác thảo Dự án Xây dựng Hệ thống Thư viện Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh "tại Phiên họp Thứ nhất Hội đồng Khoa học & Đào tạo ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. (Xem file PDF)