English
 
  Sự kiện 2000
 
Sự kiện năm 2000
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
3
4
5
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
17 - 01 - 2000:
Phòng Tạp chí Thư viện Cao học bắt đầu mở cửa phục vụ. (Xem file PDF)
 
7 - 01 - 2000:
Ông Nguyễn Minh Hiệp phát biểu về vai trò thư viện phục vụ đào tạo sau đại học tại "Hội nghị tuyển sinh sau đại học và tập huấn nghiệp vụ" được tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế, ngày 6-7/01/2000. (Xem file PDF)
 
6 - 01 - 2000:
Ông Nguyễn Minh Hiệp tham gia Hội nghị "Công nghệ thông tin trong Giáo dục và đào tạo- IT@EDU2000" được tổ chức tại Học viện Bưu chính viễn thông, ngày 6-7/01/2000. (Xem file PDF)
 
2 - 01 - 2000:
Thư viện Cao học - ĐH Khoa học Tự nhiên tham gia Tuần lễ Văn hóa Sinh viên-Học sinh (Xem file PDF)