English
  Sự kiện 2003
 
Sự kiện năm 2003
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
13 - 01 - 2003:
Bà Dương Thúy Hương, Cô Trần Thị Mộng Linh và Ông Lương Minh Hòa tham dự Khóa học về Tư liệu điện tử  được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Kiến thức Ngoại giao - Ngoại ngữ, 87 Trần Quốc Thảo, Q.3, TP. HCM do Quỹ FORD tài trợ từ ngày 13/01/2003 đến ngày 17/01/2003. (Xem file PDF)