English
  Sự kiện 1998
 
Sự kiện năm 1998
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
 
 
13
14
17
18
19
20
22
23
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
24 - 10 - 1998:
Hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, và cài đặt mạng Intranet và GLOC cho Thư viện ĐH Dân lập Văn Lang. (Xem file PDF)
 
21 - 10 - 1998:
Tiếp tân tại Tổng lãnh sự quán Anh mừng Giám đốc mới của British Council TP Hồ Chí Minh. (Xem file PDF)
 
21 - 10 - 1998:
Quyết định của Giám đốc ĐHQG về việc "Chỉ định nhân sự lãnh đạo Trung tâm Thông tin Thư viện". (Xem file PDF)
 
16 - 10 - 1998:
Họp bàn "Kế hoạch triển khai phần mềm ứng dụng cho Dự án thông tin tư liệu ĐHQG". (Xem file PDF)
 
15 - 10 - 1998:
Tăng cường khả năng truy cập từ xa tại Thư viện Cao học. (Xem file PDF)
 
9 - 10 - 1998:
Khóa tập huấn "Nghiệp vu thư viện hiện đại " và cài đặt Mạng Intranet và GLOC cho Trường Đại học Đà Lat. (Xem file PDF)
 
2 - 10 - 1998:
Khóa tập huấn "Nghiệp vụ và sử dụng thư viện hiện đại " cho Trường Đại học Sư Phạm, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. (Xem file PDF)