English
  Sự kiện 1999
 
Sự kiện năm 1999
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
 
 
2 - 10 - 1999:
Hội thảo quý III/99 của Câu lạc bộ thư viện " Chuẩn hóa nghiệp vụ" tại Thư viện Đại học Nông lâm.  (Xem file PDF)