English
  Sự kiện 2001
 
Sự kiện năm 2001
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
30
31
 
 
  29 - 10 - 2001 :
Ông Nguyễn Minh Hiệp Tham dự "Hội nghị Tổng kết hệ thống Thư viện công cộng toàn quốc năm 1999-2000" tại Hà Nội
 
  15 - 10 - 2001:
Khai giảng lớp Trung cấp "Thư viện Điện tử" hệ chính quy do Thư viện Cao học phối hợp với Trường THCN Dân lập Công nghệ Tin học Viễn thông tổ chức. (Xem file PDF)