English
  Sự kiện 2003
 
Sự kiện năm 2003
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
10 - 10 - 2003 :
HỘI THẢO & THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN “HỆ THỐNG THÔNG TIN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ LIÊN KẾT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC”
 

Ngày 09 tháng 10 năm 2003, được sự ủy nhiệm của Ban giám hiệu trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Thư viện đã phối hợp với Ban quản lý các dự án Công nghệ thông tin thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo và thảo luận về dự án “ Hệ thống thông tin thư viện điện tử liên kết các trường đại học”.

Thời gian : 8g30 – 11g 30

Địa điểm : Phòng đọc Thư viện trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP. HCM

Thành phần tham dự

 Ban soạn thảo dự án Thư viện:

 • ThS. Nguyễn Minh Hiệp, Giám đốc Thư viện ĐH. Khoa học Tự nhiên, Trưởng ban soạn thảo dự án “Hệ thống thông tin thư viện điện tử liên kết các trường đại học”

 • ThS. Lê Ngọc Oánh, chuyên viên Thư viện ĐH. Mở bán công (ủy viên)

 • ThS Đoàn Hồng Nghĩa (ủy viên)

 • Ông Phạm Hoàng Giàu, chuyên viên Ban quản lý các dự án Công nghệ thông tin Sở Khoa học – công nghệ (ủy viên)

 • Ông Nguyễn Tuyến, cán bộ Thư viện ĐH. Khoa học Tự nhiên (ủy viên)

Khách mời:

 • TS. Hoàng Lê Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

 • Ông Lương Tú Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

 • 32 đại biểu đến từ thư viện của các trường đại học, cao đẳng, trung tâm và viện nghiên cứu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung hội thảo và thảo luận:

I. Phần tham luận:

1. Giới thiệu khái quát dự án “Hệ thống thông tin thư viện điện tử liên kết các trường đại học” 

Thạc sĩ Nguyễn Minh Hiệp, Giám đốc Thư viện Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên, Trưởng ban soạn thảo dự án đã giới thiệu khái quát về dự án bao gồm: mục tiêu, địa điểm thực hiện, các bước thực hiện và nội dung của dự án. Dự án nhằm xây dựng một trung tâm liên kết các thư viện phát triển cao của khoảng 10 trường đại học, cao đẳng thông qua việc sử dụng mạng máy tính diện rộng qua cổng truy cập trên mạng CITYWEB của thành phố, đồng thời thống nhất nghiệp vụ và công nghệ để kết nối với tất cả các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố cho giai đoạn sau.

Địa điểm thực hiện dự án bao gồm:

Thư viện Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên đóng vai trò là trung tâm thiết lập mạng;

Trung tâm thông tin Khoa học công nghệ, Sở Khoa học – công nghệ đóng vai trò là trung tâm khai thác nguồn thông tin phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố;

Các thư viện còn lại là thành viên trong mạng liên kết.

Theo ThS. Nguyễn Minh Hiệp, dự án sẽ được tiến thành theo 2 giai đoạn:

nghiên cứu khả thi: soạn thảo và bảo vệ dự án;
 • khả thi: thực hiện dự án đối với 10 thư viện phát triển cao nhất.

  Nội dung của dự án bao gồm:

 • Phân tích hiện trạng các thư viện theo các lĩnh vực: nghiệp vụ quản lý thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin và nhu cầu khai thác trao đổi thông tin
 • Thiết lập các yêu cầu chuẩn về biên mục, chuẩn về dữ liệu, mô hình liên kết và giải pháp về công nghệ trong liên kết
 • Phương thức và tiến độ triển khai dự án với hai giai đoạn: giai đoạn nghiên cứu khả thi và giai đoạn khả thi.

  Dự án có vai trò quan trong trong việc liên kết và hỗ trợ phát triển các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố đồng thời đáp ứng chủ trương xây dựng chính phủ điện tử của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh. 

2. Tham luận "Dự án Hệ thống thông tin thư viện điện tử liên kết các trường đại học” và việc tăng cường tiềm lực khoa học – công nghệ cho phát triển kinh tế xã hội tại TP. HCM

Tiến sĩ Hoàng Lê Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM, Trưởng ban quản lý các dự án Công nghệ thông tin TP. HCM đã trình bày vai trò của dự án trong việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Tiến sĩ cho biết vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội,  và Chương trình mục tiêu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin  thành phố. Bên cạnh đó, TS. cũng cho biết sự quan tâm của Ủy ban nhân dân thành phố trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin bằng hàng loạt các chương trình, các dự án đang và sẽ được triển khai. Dự án “Hệ thống Thông tin Thư viện điện tử liên kết các trường đại học” nhằm mục đích huy động nguồn lực thông tin của thành phố và hình thành sự liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và các nhà khoa học. Dự án sẽ được đưa vào vận hành trên mang băng thông rộng của thành phố, đồng thời cũng nêu lên các yêu cầu đối với dự án như: phương thức sử dụng và quản lý thông tin, dạng dữ liệu đưa vào hệ thống liên thông, các tiêu chuẩn hội nhập, giảm thiểu chi phí,….

Dự án đóng vai trò tích cực trong việc huy động nguồn lực thông tin để phát triển kinh tế xã hội. Dự án đang trong giai đoạn đầu tư nên rất cần các ý kiến thảo luận nhằm xây dựng dự án mang tính khả thi cao để có thể thực hiện thành công.

3. Tham luận “Giải pháp công nghệ liên thông trong dự án Hệ thống thông tin thư viện điện tử liên kết các trường đại học”

Thạc sĩ Đoàn Hồng Nghĩa, chuyên gia công nghệ thông tin, giới thiệu về giải pháp công nghệ liên thông Thông tin Thư viện điện tử với 2 nội dung chính: nhu cầu liên thông và các giải pháp liên thông.

Về nhu cầu liên thông, ThS. Đoàn Hồng Nghĩa đã trình bày các yếu tố tác động và hình thành nhu cầu bao gồm: sự phân tán trong lưu trữ tài nguyên, tính chuyên dụng của tài nguyên, mức độ tìm kiếm của người sử dụng, khả năng đáp ứng, dạng thông tin mới, mức độ tổng hợp của thông tin và yêu cầu hội nhập với thế giới.

Về giải pháp liên thông, ThS. đã trình bày các yêu cầu cần thống nhất để thực hiện liên thông: về nghiệp vụ thư viện, về cơ sở hạ tầng và về phương thức trao đổi thông tin. Giải pháp liên thông mang lại những kết quả to lớn: số lượng CSDL được kết nối lớn, các phần mềm quản lý thư viện vẫn hoạt động độc lập, kết quả hiển thị và các dịch vụ sẽ được thống nhất.

II. Phần thảo luận

1. Giải thích và hướng dẫn cách điền “Phiếu điều tra hiện trạng thư viện đại học – cao đẳng”.

Ban soạn đã thu nhận nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu cho phiếu điều tra và việc xây dựng dự án của các đại biểu từ các đơn vị như : Thư viện ĐH. Mở - Bán công, Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM. Sau khi thảo luận, Ban soạn thảo dự án đã nhất trí sửa lại một số chi tiết của Phiếu điều tra hiện trạng thư viện.

2. Thảo luận và đóng góp cho Ban soạn thảo dự án:

Các vấn đề được đưa ra thảo luận gồm có:

- Công tác khảo sát hiện trạng và đánh giá mức độ phát triển của các thư viện để thực hiện liên thông trong giai đoạn đầu: Các đại biểu đã đưa ra các ý kiến như:

    + Cần tiến hành khảo sát thực tế từ các đơn vị và lấy kết quả khảo sát đó làm kết quả đánh giá cho khả năng liên thông của đơn vị đó;

    + Công bố rộng rãi các tiêu chí đánh giá, quyền lợi và nghĩa vụ của các đơn vị khi tham gia liên thông.

- Vấn đề kết nối và sự bảo mật thông tin khi tham gia liên thông

Ban soạn thảo dự án đã tiếp thu các ý kiến đóng góp cho dự án và giải đáp thắc mắc về các vấn đề đã được nêu.

ThS. Nguyễn Minh Hiệp thay mặt Ban soạn thảo dự án đã đúc kết và tuyên bố bế mạc Hội thảo và thảo luận về dự án “Hệ thống Thông tin Thư viện điện tử liên kết các trường đại học”.

Hội thảo kết thúc lúc 11giờ 30 ngày 09/10/2003.

 
1 - 10 - 2003 :
GiÁo sƯ Patricia Oyler vÀ hỌc viÊn ViỆt Nam cỦA trƯỜng Cao hỌc Khoa hỌc ThÔng tin vÀ ThƯ viỆn thuỘc ĐẠi hỌc Simmons, Boston thĂm ThƯ viỆn Cao hỌc
 

Giáo sư Patricia Oyler cùng học viên là cán bộ thư viện Việt Nam đang theo học chương trình đào tạo học vị Thạc sĩ Khoa học Thông tin và Thư viện tại Trường Cao học Khoa học Thông tin và Thư viện thuộc Đại học Simmons, Boston, Massachusetts viếng thăm Thư viện Cao học.

Thăm và tìm hiểu Phòng Dịch vụ Tham khảo tại Thư viện Cao học

Trường Cao học Khoa học Thông tin và Thư viện thuộc Đại học Simmons kết hợp với Viện Harvard-Yenching đã đào tạo Thạc sĩ Khoa học Thông tin và Thư viện cho cán bộ thư viện Việt Nam tại Hoa Kỳ từ 1993 đến nay.

Ông Nguyễn Minh Hiệp, Giám đốc Thư viện Cao học, đã giới thiệu với khách về tình hình hoạt động của Thư viện Cao học trong những năm qua và kế hoạch xây dựng Thư viện số. Những tác động tích cực của Thư viện Cao Học vào việc định hướng phát triển của hệ thống thư viện đại học phía Nam mà hiện nay đang tác động đổi mới thư viện trên cả nước.