English
  Sự kiện 2005
 
Sự kiện năm 2005
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
25
26
27
29
30
31
 
 
28 - 10 - 2005 :
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN DỊCH DDC LẦN THỨ 6
 

Ngày 28/10/2005, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam đã diễn ra "Phiên họp hội đồng tư vấn dịch DDC lần thứ 6".

Thành phần tham dự:

 • Ông Phạm Thế Khang, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam (chủ tọa)
 • Ông Tạ Bá Hưng, Giám đốc NACESTI (phó chủ tọa)
 • Ông Nguyễn Huy Chương, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Ông Nguyễn Minh Hiệp, Giám đốc Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. HCM
 • Ông Kiều Văn Hốt, Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam
 • Ông Vũ Văn Sơn, Biên tập DDC 14 rút gọn dịch sang tiếng Việt, Thư viện Quốc gia Việt Nam
 • Ông Michael Robinson, Quản lý dự án, ĐH Quốc tế RMIT
 • Bà Nguyễn Thị Huyền Dân, Trung tâm Quan hệ Quốc tế, Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Chương Trình:

 • 08:30 - 08:40 : Khai mạc
 • 08:40 - 09:00 : Tiến hành báo cáo dự án
 • 09:00 - 10:30 : Điểm lại tiến trình dịch và mở rộng DDC 14 đến nay; thảo luận, giải quyết những vấn đề và mở rộng kế hoạch.
 • 10:30 - 10:45 : Nghỉ giải lao
 • 10:45 - 12:00 : Ban tư vấn thảo luận và bình luận
 • 12:00 - 13:30 : Ăn trưa
 • 13:30 - 14:30 : Thảo luận và bình luận (tiếp tục)
 • 14:30 - 15:30 : Chương trình tập huấn dự án DDC
 • 15:30 - 15:45 : Nghỉ giải lao
 • 15:45 - 16:15 : Kế hoạch hoàn thành việc dịch và xuất bản DDC 14
 • 16:15 - 16:30 : Kết thúc
 
24 - 10 - 2005 :
LỚp tẬp huẤn "TỔ CHỨC VÀ SỬ DỤNG THƯ VIỆN HIỆN ĐẠI"
 

Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM phối hợp với Thư viện Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tập huấn nghiệp vụ đợt II nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng khai thác, quản lý Thư viện trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ Thư viện tỉnh, huyện và một số cán bộ Thư viện xã tiêu biểu, trang bị mới và bồi dưỡng những kiến thức, thao tác sử dụng thư viện điện tử, khai thác cơ sở dữ liệu, tra cứu Internet, OPAC...

Tham dự buổi khai giảng có:
 • Ô. Hoàng Văn Định, PGĐ thường trực Sở văn hóa thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Ô. Phạm Diêm, GĐ Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giảng viên:
 • Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. HCM
 • Thư viện Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 

Chương trình tập huấn :

  Thứ Hai
  • Hoạt động thư viện trong môi trường điện tử (Library Activities in the Electronic Environment)
  • Dịch vụ Thông tin và Tham khảo (Information and Reference Services)
  Thứ Ba
  • Công tác kỹ thuật (Technical Services)
  • Phân loại thập phân Dewey (Dewey Decimal Classification)
  • Hệ thống mục lục – OPAC (Catalog System - OPAC)
  Thứ Tư
  • Tham quan Thư viện Trung tâm và Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. HCM
  Thứ Năm
  • Thông tin trên Internet
  • Thông tin, truyền tin trên Internet
  Thứ Sáu
  • Dịch vụ Internet
  • Internet với Thư viện số