English
  Sự kiện 2017
 
Sự kiện năm 2017
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
26
27
28
29
30
31
 
 
25 - 10 - 2017:
 

Tập huấn:
TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ PHỤC VỤ HỌC TẬP,
GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 
      Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam đã phối hợp với Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức Tập huấn “Tài nguyên giáo dục mở phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học”. Tập huấn đã quy tụ hơn 100 học viên đến từ 50 Thư viện thuộc các Trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Nam. Khóa Tập huấn đã nhận được sự tài trợ của Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ số, Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Hiện đại, Công ty TNHH Nam Hoàng.
 
  
Toàn cảnh Tập huấn
 
  
NGƯT.PGS.TS. Lý Hoàng Ánh – Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và
ThS. Dương Thúy Hương – Chủ tịch VILASAL phát biểu khai mạc
 
      “Tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources) là một vấn đề mới và không dễ để hiện thực hóa trong cuộc sống, nhất là trong điều kiện cụ thể hiện nay trong khu vực giáo dục của Việt Nam. Với tiêu chí thúc đẩy sức mạnh của cả cộng đồng, bất kỳ tác giả nào khi đăng ký tài khoản trên hệ thống đều có thể đóng góp nội dung, cùng góp nên kho tri thức, phục vụ cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Chương trình Tài nguyên giáo dục mở sẽ góp phần không nhỏ vào việc cung cấp giáo trình tham khảo cho việc thực hiện đào tạo đại học theo tín chỉ của các Bộ Giáo dục và Đào tạo.”
 
 
      Giảng viên chính là ông Lê Trung Nghĩa – Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở, Bộ Khoa học và Công nghệ. Đến với tập huấn, ông Lê Trung Nghĩa đã chia sẻ về chủ đề “Thư viện với việc xây dựng bộ sưu tập và tham gia thế giới nguồn mở để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân” với các nội dung: Giới thiệu về Tài nguyên giáo dục mở; Kỹ năng về Tài nguyên giáo dục mở; Thực hành cấp phép sử dụng Tài nguyên giáo dục mở. Giảng viên và học viên đã cùng nhau thảo luận trao đổi và tìm hiểu thông tin về nguồn tài nguyên mở vô tận này.
 
  
Ông Lê Trung Nghĩa chia sẻ về Nguồn tài nguyên giáo dục mở và thực hành cấp phép sử dụng
 
      Sau một ngày học tập, khóa tập huấn đã cung cấp một số kỹ năng để nhận biết, sưu tầm, tạo lập, giới thiệu và phổ biến nguồn tài nguyên Giáo dục mở cho cán bộ Thư viện và nâng cao thêm kiến thức của bản thân để đưa Thư viện ngày càng phát triển và đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú đa dạng của người sử dụng.
 
  
Tổng kết và trao chứng nhận cho Học viên
 
Học viên chụp hình lưu niệm