English
  Sự kiện 1995
 
Sự kiện năm 1995
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
31
 
 
30 -10 - 1995:
Ông Edward J. Baker, Phó Viện trưởng Viện Hardvard-Yenching thăm Thư viện Cao học.