English
  Sự kiện 1997
 
Sự kiện năm 1997
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
2 - 10 - 1997:
Seminar Tháng 10 "Thư viện với Sinh viên"
tại Nhà Văn hóa Thanh niên do Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên tổ chức.
 
Nhận lời mời của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thuộc Hội Sinh viên Việt nam TP. Hồ Chí Minh Ông Nguyễn Minh Hiệp đã đến báo cáo tại Seminar Tháng 10 " Thư viện với Sinh viên " tại Nhà Văn hóa Thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận I, TP. Hồ Chí Minh vào chiều ngày 02/10/1997. Nội dung seminar gồm:

Vị trí đúng của Thư viện Đại học trong Trường Đại học và vai trò của Thư viện trong việc hỗ trợ Sinh viên trong học tập và nghiên cứu. Giới thiệu minh họa một số Thư viện Đại học tiên tiến trên thế giới.

Thực trạng Thư viện Đại học Việt nam: Sự yếu kém và những bước đổi thay. Trong hoàn cảnh hiện tại giới thiệu một vài thư viện trên địa bàn thành phố có thể giúp cho sinh viên trong việc học tập.

Tín hiệu vui về công cuộc đổi mới giáo dục đại học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố: Lấy sinh viên làm trung tâm, có nghĩa rằng vai trò sinh viên trong học tập và nghiên cứu trở nên tự giác hơn, độc lập hơn . Do đó cái nhìn về vai trò của Thư viện Đại học sẽ thay đổi và Thư viện Đại học sẽ được trả về đúng vị trí hàng đầu của nó trong Trường Đại học Việt nam, như câu phát biểu nổi tiếng của Viện trưởng Viện Đại học Illinois Edmund James: " Trong các cơ sở hay phòng ban của một trường Đại học, không có cơ sở nào thiết yếu hơn Thư viện Đại học. Ngày nay không một công trình khoa học nào với giá trị đích thực mà không có sự trợ giúp của một Thư viện đúng nghĩa ngoại trừ những trường hợp phi thường của những thiên tài thỉnh thoảng xảy ra trong lịch sử nhân loại, đó là những trường hợp ngoại lệ. "


Giới thiệu Thư viện Cao học , mô hình Thư viện Đại học Quốc gia trong tương lai như là một Thư viện Đại học hiện đại. Minh họa truy cập vào hệ thống Online của Thư viện Cao học bằng dialing up.

Phần thảo luận khá sôi nổi: Các câu hỏi tập trung quanh vấn đề phuơng thức phục vụ của thư viện trong hiện tại và tương lai. Vấn đề sử dụng Internet, cách tra cứu thông tin trên mạng toàn cầu này. Nhiều thắc mắc tập trung vào vấn đề lý thú khác: "Liệu bao giờ thì việc đổi mới giáo dục đại học ở Việt nam được triệt để để vai trò trung tâm của sinh viên trong giáo dục đại học được thể hiện rõ rệt?" Báo cáo viên ví von:

" Bao giờ toàn bộ những băng ghế trong những giảng đường Đại học Việt nam được thay bằng những chiếc ghế bàn cá nhân (mỗi sinh viên mỗi ghế) như tất cả các đại học trên thế giới thì sự nghiệp đổi mới giáo dục Đại học mới triệt để. "