English
  Sự kiện 1998
 
Sự kiện năm 1998
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
3
5
6
7
8
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
19
20
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
31
 
 
30 - 11 - 1998:
ĐHQG TP. Hồ Chí Minh tổ chức các Khóa Tập huấn "Căn bản nghiệp vụ thư viện hiện đại" tại Thư viện Cao học . (Xem file PDF)
 
21 - 11 - 1998:
Thành lập Câu lạc bộ Thư viện. (Xem file PDF)
 
18 - 11 - 1998:
Họp ra mắt Ban Xây dựng Dự án Thành lập Trung tâm Thông tin-Thư viện ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. (Xem file PDF)
 
9 - 11 - 1998:
Tuần lễ "Hội thảo - Giới thiệu chuyên đề". (Xem file PDF)
 
9 - 11 - 1998:
Hội chợ giới thiệu ngành nghề & Triển lãm sách ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. (Xem file PDF)
 
4 - 11 - 1998:
Họp sơ kết giai đoạn I của Dự án Thông tin Tư liệu ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. (Xem file PDF)
 
2 - 11 - 1998:
Khóa Tập huấn "Căn bản nghiệp vụ thư viện hiện đại 11/98" tại Thư viện Cao học. (Xem file PDF)