English
  Sự kiện 2000
 
Sự kiện năm 2000
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
31
 
 
30- 11 - 2000:
Hội thảo "MARC 21" tại Thư viện KHTH TP. Hồ Chí Minh từ 30/11 - 01/12/2000. (Xem file PDF)
 
17- 11 - 2000:
Câu lạc bộ Thư viện kỷ niệm hai năm thành lập & Hội thảo chuyên đề "Chuẩn hóa - Hội nhập - Phát triển Thư viện" tại Trường ĐH Mở-Bán công TP. HCM. (Xem file PDF)
 
13 - 11 - 2000:
Khóa tập huấn "Digital Libraries" tại Thư viện KHTH TP. Hồ Chí Minh từ 13-17/11/2000. (Xem file PDF)