English
  Sự kiện 2003
 
Sự kiện năm 2003
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
 
 
21 - 11 - 2003:
Ông Nguyễn Minh Hiệp tham dự Phiên họp dịch thuật DDC lần thứ nhất –  1st DDC Translation Meeting tại Thư Viện Quốc gia Việt Nam. (Xem file PDF)