English
  Sự kiện 2005
 
Sự kiện năm 2005
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
28
29
30
 
 
27 - 11 - 2005 :
LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN 2005 THƯ VIỆN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
 

Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên đã phối hợp với thư viện Đại học Công nghiệp tổ chức lớp tập huấn "Nghiệp vụ Thư viện 2005" tại trường Đại học Công nghiệp.

Lớp tập huấn khai giảng vào lúc 8h ngày 27/11/2005, học viên là 30 cán bộ công nhân viên của thư viện Đại học Công nghiệp và thư viện Cao Đẳng Cao Thắng.

Chương trình tập huấn bao gồm 5 ngày Chủ nhật, bắt đầu từ ngày 27/11/2005 đến ngày 8/1/2006.

Nội dung:

 • Ngày 27/11/2005:
  • Sáng: Hoạt động thư viện trong môi trường điện tử
  • Chiều: Hoạt động thư viện trong môi trường điện tử
 • Ngày 4/12/2005:
  • Sáng: Hoạt động thư viện Đại học Việt Nam
  • Chiều: Số hóa tài liệu và thực hành thư viện số
 • Ngày 11/12/2005:
  • Sáng: Dịch vụ thông tin và tham khảo
  • Chiều: Dịch vụ tham khảo
 • Ngày 18/12/2005:
  • Tham quan Thư viện Đại học Đà Lạt
 • Ngày 25/12/2005:
  • Sáng: Dịch vụ tham khảo
  • Chiều: Dịch vụ tham khảo
 • Ngày 8/1/2006:
  • Sáng: Kỹ năng giao tiếp
  • Chiều: Kỹ năng giao tiếp
 
 
9 - 11 - 2005 :
LỚp tẬp huẤn "QUẢN LÝ VÀ KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC CHO TƯƠNG LAI"
 

Ngày 9-11-2005, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lớp học “Quản lý và kế hoạch chiến lược cho tương lai (Management and Strategic Plan for the Future)”. Giảng viên là Giáo sư Patricia M. Oyler, ĐH Simmons, Boston, Hoa Kỳ. Lớp học đã qui tụ hơn 45 học viên đến từ các thư viện công cộng, thư viện đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận.

 

Chương trình tập huấn :

 • Nguyên tắc quản lý
  Principles of Management
 • Lập kế hoạch
  Planning
 • Kế hoạch chiến lược
  Strategic Planning
 • Tổ chức và quản lý một Liên hiệpThư viện
  Organization and Management of a Library Consortium
 • Phương pháp viết yêu cầu tài trợ
  How to write a good Proposal