English
  Sự kiện 1998
 
Sự kiện năm 1998
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
 
 
25
26
27
28
29
31
 
 
30 - 12 - 1998:
Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên ký quyết định sát nhập Thư viện Trường ĐH Đại cương (cũ) vê Thư viện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. (Xem file PDF)
 
23 - 12 - 1998:
Lễ Ra mắt Câu Lạc Bộ Thư viện. (Xem file PDF)
 
23 - 12 - 1998:
Lễ Tổng kết Chương trình Tập huấn "Căn bản nghiệp vụ thư viện hiện đại" của ĐHQG tại Thư viện Cao học. (Xem file PDF)
 
8 - 12 - 1998:
Thư viện Cao học tiếp nhận sách tặng của British Council TP Hồ Chí Minh. (Xem file PDF)