English
  Sự kiện 1999
 
Sự kiện năm 1999
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
3
4
5
6
7
9
10
11
12
 
 
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
 
 
20 - 12 - 1999:
Hội đồng Anh TP. Hồ Chí Minh tặng sách văn học đợt III cho Thư viện Cao học. (Xem file PDF)
 
16 - 12 - 1999:
Hội đồng liên trường đại học nói tiếng Pháp của Vương quốc Bỉ (C.I.U.F.-C.U.D./C.U.I.) tặng sách đợt III cho Thư viện Cao học. (Xem file PDF)
 
8 - 12 - 1999:
Đoàn chuyên gia Thư viện Viện ĐH Kentucky, Hoa kỳ viếng thăm ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.(Xem file PDF)
 
2 - 12 - 1999:
Quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án Thư viện ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. (Xem file PDF)
 
1 - 12 - 1999:
Khóa huấn luyện nghiệp vụ Thư viện do ĐHQG TP. Hồ Chí Minh kết hợp với Viện ĐH Texas Tech, Hoa kỳ, tổ chức tại Hội trường ĐHQG từ 01 - 03/12/1999. (Xem file PDF)