English
  Sự kiện 2001
 
Sự kiện năm 2001
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
4
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
28
29
30
31
 
 
  27 - 12 - 2001 :
HỘI NGHỊ KHOA HỌC
"Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên" tại Qui Nhơn, 27/12/2001.
 
Hội nghị khoa học "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện". Do Liên hiệp Thư viện các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên tổ chức tại Qui Nhơn, 27/12/2001. Tham dự hội nghị có tất cả các thư viện thành viên Liên hiệp thư viện các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cùng một số đại diện các thư viện đến từ khu vực phía Bắc và TP. HCM. 

Ngày nay việc tin học hóa thư viện hay hệ thống thông tin của thư viện là một việc làm tất yếu trong việc xây dựng và phát triển thư viện. Việc tin học hóa ở một số thư viện ở nước ta còn nhiều vấn đề chưa giải quyết triệt để và chưa biết xác định nên bắt đầu từ đâu và tin học hóa ở những khâu nào. Hầu hết các thư viện đều có trang bị máy tính nhưng hiệu qủa cho việc sử dụng trong công tác quản lý các khâu nghiệp vụ thư viện chưa cao. Vấn đề phần mềm quản lý thư viện cũng là một vấn đề quan trọng trong tin học hóa thư viện. Hiện nay phần lớn các thư viện tại TP. HCM đang đẩy mạnh việc tin học hóa thư viện và sử dụng các phần mền quản lý thư viện với giao diện Web, áp dụng mã vạch (barcode) vào quản lý mượn trả sách. Trong khi đó phần lớn Thư viện các tỉnh nam Trung bộ và Tây Nguyên còn sử dụng phần mềm CDS/ISIS.

Nhận lời mời của Ban tổ chức, Ông Nguyễn Minh Hiệp, GĐ Thư viện ĐH Khoa học Tự Nhiên đã tham gia hội thảo và đóng góp cho Hội thảo bài tham luận "Vấn đề tin học hóa và phần mềm thư viện". Thư viện ĐH Khoa học Tự Nhiên là một trong những thư viện đi đầu trong việc tin học hóa thư viện. Nên nội dung của tham luận đã nêu ra một số giải pháp kỹ thuật về tin hóa thư viện cũng như giúp cho cán bộ thư viện hiểu rõ hơn về các chức năng của tin học hóa trong thư viện.
 

 
 
  5 - 12 - 2001:
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ "CHIA SẺ NGUỒN LỰC THÔNG TIN"
Đại học Quốc gia Hà Nội. Dự án giáo dục đại học (QIG"A")
Từ ngày 5-6/12/2001. Tại TP. HCM
 

Hội thảo chuyên đề "Chia sẻ nguồn lực thông tin". Trong khuôân khổ tiểu dự án Quỹ A, dự án giáo dục đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội được tổ chức từ ngày 5 - 6/12/2001. Tại TP. HCM

Việc liên thông và chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các thư viện từ liên thông từng phần đến toàn phần khi các thư viện hội đủ điều kiện chuẩn hóa nghiệp vụ, trình độ kỹ thuật, và hạ tầng cơ sở, đồng thời chấp nhận giao ước liên thông. Đó là các nội dung cần giải quyết của các tham luận trong hội thảo.

Nhận lời mời của Ban tổ chức, Ông Nguyễn Minh Hiệp, GĐ Thư viện ĐH Khoa học Tự Nhiên đã tham gia hội thảo và đóng góp cho Hội thảo bài tham luận " Liên hiệp thư viện các trường đại học khu vực phía Nam từng bước liên thông như thế nào?". Trong tham luận các vấn đề từng bước thực hiện cho việc liên thông giữa các thư viện trong Liên hiệp thư viện các trường đại học khu vực phía Nam mà tiền thân là Câu lạc bộ thư viện và ba vấn đề lớn được thực hiện:

  • Về việc xây dựng mô hình liên thông:

  • Về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuẩn hóa:

  • Mở rộng liên thông với các thư viện ngoài Liên hiệp

Trước tiên để chuẩn bị cho việc liên thông giữa các thư viện bản thân các thư viện phải thực hiện:

  • Cải tạo kho sách từ xếp theo kích cỡ (số cá biệt) thành xếp theo môn loại;

  • Kho sách được mở từng phần đến toàn phần;

  • Sử dụng Khung phân loại thập phân Dewey thay cho BBK và 19 dãy;

  • Thực hành Tiêu đề đề mục và sử dụng Mục lục đề mục thay cho Mục lục phân loại;

  • Thực hành OPAC, WebPAC tiến đến sử dụng những phần mềm quản lý thư viện tiên tiến thay cho  CDS/ISIS;

  • Thực hành Web để trình bày thông tin và xuất bản điện tử;

  • Vv.

Liên hiệp thư viện các trường đại học khu vực phía Nam với quan điểm "CHUẪN HÓA - HỘI NHẬP -PHÁT TRIỂN. Phải chuẩn hóa để hội nhập, hội nhập để phát triển hay là muốn phát triển thì phải hội nhập, để hội nhập thì phải chuẩn hóa. Đây là điều kiện tất yếu để phát triển thư viện tiến đến liên thông trên phạm vi cả nước và hội nhập với toàn cầu".
 

 
3 - 12 - 2001:
"Hội nghị Liên hiệp Thư viện các Trường đại học khu vực phía Nam và Kỷ niệm ba năm thành lập Câu Lạc Bộ Thư viện" tại Thư viện Đại học Y-Dược TP.HCM. (Xem file PDF)