English
  Sự kiện 2002
 
Sự kiện năm 2002
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
11 - 12 - 2002 :
Ông Nguyễn Minh Hiệp, tham dự Hội nghị quốc tế "Digital Libraries: People, Knowledge & Technology" tại Singapore từ 11/12 đến 14/12/2002 (xem file PDF)