English
  Sự kiện 2015
 
Sự kiện năm 2015
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
 
 
02 - 12 - 2015:
 

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO
“Thư viện các trường đại học, cao đẳng 2011- 2015”

 
      Ngày 02 tháng 12 năm 2015, Hội Nghị - Hội thảo “Thư viện các trường đại học, cao đẳng 2011- 2015” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, với sự chủ trì của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái và Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã diễn ta tại Hà Nội.
 
  
Quang cảnh khai mạc hội nghị
 
      Ngoài Báo cáo đề dẫn của Vụ Thư viện, có nhiều tham luận đã được trình bày tại hội nghị lần này, cụ thể như:
 1. Mục tiêu, nguyên tắc và giải pháp phát triển nguồn học liệu trực tuyến tại các trường đại học Việt Nam – Nguyễn Huy Chương.  
 2. Một số thành tựu đạt được của Thư viện Đại học Nha Trang sau 5 năm thực hiện đổi mới theo hướng hiện đại hóa – Nguyễn Quý Hoàn.  
 3. Những kinh nghiệm và biện pháp thực hiện xã hội hóa hoạt động thư viện tại Thư viện khoa Du lịch – Đại học Huế - Nguyễn Thị Bích Ngọc.  
 4. Vì sao các thư viện Việt Nam nên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO9001 – Nguyễn Văn Thiên.  
 5. Phác thảo về tổ chức hoạt động Thư viện – Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh – Nguyễn Thị Mỹ Liêm.  
 6. Vai trò của Trung tâm học liệu Đại học Huế trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đại học – Hồ Thị Ngọc Hân, Lê Đức Minh Phương.  
 7. Vấn đề chia sẻ tài nguyên của thư viện các trường đại học phía Nam hiện nay – Dương Thúy Hương.  
 8. Một số sáng kiến trong xây dựng mô hình thư viện điện tử và vận dụng chính sách trong lĩnh vực thư viện tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đại học Thái Nguyên – Đỗ Văn Toàn.  
 9. Thư viện với hoạt động quản lý tri thức – Nguyễn Thị Tố Hoa.  
 10. Thư viện Học viện chính trị với việc phục vụ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011-2015 và phương hướng trong thời gian tới – Doãn Quyết Trung.  
 11. Hoạt động Thông tin –Thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong công cuộc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo – Nguyễn Thị Hồng Trang.
  
Các báo cáo viên trình bày tham luận
 
  
 
      Thảo luận xoay quanh các vấn đề về chính sách cho cán bộ thư viện, kinh phí đầu tư để hiện đại hóa thư viện. Phân tích các thời cơ và thách thức của ngành thư viện nói chung và thư viện đại học cao đẳng nói riêng.

      Trong phần khen thưởng, Bộ VHTTDL đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thư viện từ 2011 – 2015.

 
      Tập thể:
 1. Trung tâm học liệu Đại học Đà Nẵng  
 2. Thư viện Tạ Quang Bửu Đại học Bách khoa Hà Nội  
 3. Thư viện Học viện Cảnh sát nhân dân  
 4. Thư viện Đại học Văn hóa Thành phố Hố Chí Minh  
 5. Thư viện Nguyễn Thúc Hào Đại học Vinh  
 6. Thư viện Đại học Y Dược Huế  
 7. Thư viện Đại học Nha Trang  
 8. Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội  
 9. Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội  
 10. Thư viện Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng  
 11. Thư viện Đại học Y Hà Nội  
 12. Thư viện Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hố Chí Minh  
 13. Thư viện Đại học Duy Tân  
 14. Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
 15. Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ.
 
      Cá nhân:
 1. Ông Nguyễn Huy Chương – Chủ tịch Liên chi hội Đại học phía Bắc.  
 2. Bà Dương Thúy Hương – Giám đốc Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.  
 3. Ông Nguyễn Duy Hoan – Giám đốc Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên.  
 4. Ông Hoàng đức Liên – Giám đốc Thư viện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.  
 5. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phụ trách Thư viện Khoa Du lịch, Đại học Huế.
 
  
Trao tặng bằng khen cho các cá nhân và đơn vị
 
      Tổng kết Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã nêu rõ những thuận lợi và khó khăn của thư viện Việt Nam, trong đó có thư viện các trường đại học cao đẳng. Điều này thể hiện qua báo cáo khảo sát của Vụ Thư viện cũng như tham luận được trình bày của các đại biểu. Thứ trưởng cũng ghi nhận những ý kiến đề xuất của đại biểu tham dự và cho biết sẽ có sự kết hợp chặt chẽ giữa Bộ VHTTDL và Bộ GDĐT để có những chính sách phù hợp cho hoạt động và phát triển của thư viện các trường đại học và cao đẳng trong thời gian tới.
 
Bế mạc hội nghị