English
  Sự kiện 1995
 
Sự kiện năm 1995
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
29
30
31
 
 
28 -12 - 1995:
Tùy viên văn hóa Bộ Ngoại giao Cộng hòa Pháp thăm Thư viện Cao học.
 
15 -12 - 1995:
Cô Dương Thúy Hương tham dự "Hội chợ Triển lãm sách Quốc tế lần thứ nhất" tại Giảng võ, Hà nội.