English
  Sự kiện 1996
 
Sự kiện năm 1996
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
 
 
12 - 2 - 1996:
ThỨ trƯỞng VŨ NgỌc HẢi cÙng PhÁi ĐOÀN BỘ GiÁo dỤc vÀ ĐÀo tẠo thĂm ThƯ viỆn Cao hỌc.

Thứ trưởng Vũ Ngọc Hải và Vụ trưởng Vụ Sau đại học Phạm Sỹ Tiến cùng phái đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi làm việc với Trường Đại học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh về vấn đề đào tạo sau đại học đã viếng thăm Thư viện Cao học vào ngày 12/2/1996. Thứ trưởng Vũ Ngọc Hải sau khi xem xét những sinh hoạt và tổ chức của Thư viện Cao học đã nhận xét "Đây là một đầu tư có hiệu quả".