English
  Sự kiện 1998
 
Sự kiện năm 1998
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
18 - 2 - 1998:
Bắt đầu phát hành "Bản tin điện tử Thư viện Cao học".
 
17 - 2 - 1998:
Thành lập Công đoàn bộ phận Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên. Cô Dương Thúy Hương đảm nhận chức vụ Chủ tịch Công đoàn Bộ phận. (Xem file PDF)
 
16 - 2 - 1998:
Bà Rita M. Lullium, Phó chủ tịch United Board for Christian Higher Education In Asia thăm Thư viện Cao học. (Xem file PDF)
 
4 - 2 - 1998:
"Họp mặt đầu năm" thành lập Ban Dự án Thông tin ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. (Xem file PDF)