English
 
  Sự kiện 2000
 
Sự kiện năm 2000
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
21 - 02 - 2000:
Lớp tập huấn "Thư viện điện tử" được tổ chức tại Trung tâm đào tạo bồi dưỡng kiến thức ngoại giao-ngoại ngữ, 87 Trần Quốc Thảo, Q.3, TP. HCM từ 21-23/2/2000. (Xem file PDF)