English
  Events 2008
 
Events in 2008
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
 
 
25
26
26
28
 
 
21 -2 - 2008:
 

Hội nghị Chủ tịch IFLA thứ hai – 2nd IFLA Presidential Meeting
Berlin, 21-22/02/2008

 

Đề tài Hội nghị là: “Free access and digital divide – challenges for science and society in digital age” – “Truy cập tự do và phân chia tài nguyên số - những thách thức đối với khoa học và xã hội trong kỹ nguyên số”. Hội nghị được tổ chức nhân dịp nhiệm kỳ chủ tịch IFLA 2007-2008 của GS. TS. Claudia Lux. Hội nghị diễn ra tại Văn phòng nước ngoài ở Berlin trong hai ngày 21và 22/02/2008.

            
                                                                            Quang cảnh Hội nghị
Chủ tọa đoàn (từ trái sang phải): Đại biểu Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Singapore,
Chủ tịch IFLA (GS.TS. Claudia Lux), đại biểu Việt Nam (Ông Nguyễn Minh Hiệp), Trung Quốc, và Đức

Hội nghị quy tụ hơn 100 đại biểu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Chương trình Hội nghị bao gồm nhiều bài tham luận quan trọng của các nhà quản lý từ Chính phủ Đức, UNESCO, Viện Goethe, IFLA, v.v… cùng tham luận của một số các cán bộ thư viện Châu Á. Trước đó những đại biểu Châu Á được mời tham dự chuyến Du khảo đến các Thư viện lớn trong các tỉnh Hanover, Hamburg, Lunaburg, và tại thủ đô Berlin trong ba ngày 18, 19, và 20/02/2008.

            
            
                                                Tham quan Berlin, Hanover, Hamburg, và Lunaburg