English
 
  Sự kiện 1998
 
Sự kiện năm 1998
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
22 - 3 - 1998:
Ông Nguyễn Minh Hiệp tham dự Hội thảo quốc tế "The future of academic library management" tại viện Đại học East Anglia, Norwich, Anh quốc. (Xem file PDF)
 
12 - 3 - 1998:
Ông Nguyễn Minh Hiệp tham dự " Du khảo tại Vương quốc Anh". (Xem file PDF)