English
 
  Sự kiện 1999
 
Sự kiện năm 1999
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
26
27
29
30
31
 
 
28 - 3 - 1999:
Ông Nguyễn Minh Hiệp báo cáo chuyên đề "Tư liệu điện tử trên Internet" tại Hội trường Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh. (Xem file PDF)
 
25 - 3 - 1999:
Hội thảo CLB Thư viện Quý 1/1999 "Liên thông thư viện" tại Thư viện Cao học. (Xem file PDF)
 
6 - 3 - 1999:
Thư viện Cao học tiếp nhận sách tặng từ Hội đồng liên trường đại học nói Tiếng Pháp của Vương quốc Bỉ (C.I.U.F.-C.U.D./C.U.I.) lần thứ hai. (Xem file PDF)