English
 
  Sự kiện 2000
 
Sự kiện năm 2000
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
3
4
5
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
 
 
26
27
28
29
30
31
 
 
25 - 3 - 2000:
Hội thảo chuyên đề quý I/2000 của Câu lạc bộ thư viện "Thư viện điện tử" tại Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên. (Xem file PDF)
 
24 - 3 - 2000:
Hội Sách TP. Hồ Chí Minh lần I. (Xem file PDF)
 
17 - 3 - 2000:
Hội thảo"Dịch và nghiên cứu bảng phân loại Dewey vào công tác Thư viện ở Việt nam" do Vụ Thư viện Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức tại Hội trường 3/5 Bộ văn hóa Thông tin, 51 Ngô Quyền Hà nội. (Xem file PDF)
 
6 - 3 - 2000:
Lớp tập huấn " Kỹ năng căn bản nghề Thư viện" Khóa I/2000. (Xem file PDF)
 
2 - 3 - 2000:
"Hội nghị bạn đọc năm 2000". (Xem file PDF)