English
  Sự kiện 2001
 
Sự kiện năm 2001
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
30
31
 
 
  29 - 3 - 2001:
Bà Dương Thúy Hương,Ông Nguyễn Tuyến. Tham dự lớp tập huấn MAR 21 Tổ chức tại Trung tâm thông tin khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. (Xem file PDF)  
 
  9 - 3 - 2001:
Ông Mark Conroy, Giám đốc và Bà Trudy Powers, chuyên viên thư viện của Tổ chức Đông Tây hội ngộ tại Việt nam thăm Thư viện Cao học.
(Xem file PDF)