English
  Sự kiện 2005
 
Sự kiện năm 2005
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
29
30
31
 
 
28 - 3 - 2005 :
KhÓa tẬp huẤn "TỔ chỨc & QuẢn lÝ ThƯ viỆn "
(Từ 28/03/2005 - 01/04/2005)
 

Khóa tập huấn "Tổ chức & Quản lý Thư viện điện tử "
Do Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên phối hợp với FESAL tổ chức. Giảng viên là GS. Patricia Oyler, ĐH Simmons, Hoa Kỳ và ThS. Nguyễn Minh Hiệp, Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên.

Học viên gồm các cán bộ thư viện đến từ nhiều trường Đại học trong và ngoài thành phố: ĐH Bách khoa, ĐH Nông Lâm, ĐH Y Duợc, ĐH Kinh tế, ĐH Ngân hàng, ĐH Mở-Bán công, ĐH Ngoại ngữ-Tin học, ĐH DL Hùng Vương, ĐH DL Văn Lang, CĐ Sư Phạm HCM, CĐ Sân khấu HCM, Trung học Sư phạm Mầm non HCM, Trung học CS Nguyễn Văn Tố HCM, TT Bồi dưỡng Ngoại ngữ-Ngoại giao, Phòng Giáo dục Q. 10 HCM, ĐH Đà Lạt, ĐH Y Dược Cần Thơ, ĐH Thủy sản Nha Trang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, Nha Trang, CĐ Sư phạm Mãu giáo TW 2, Nha Trang, Trường sỹ quan Lục quân II, Đồng Nai, CĐ Sư phạm Daklak, và Học viện hành chánh quốc gia - Phân viện Đà Nẵng.

Chương trình học bao gồm:

 • Tổ chức và cơ cấu tổ chức - Organizing and Organization Structure
 • Sơ đồ tổ chức - Organization Charts
 • Quy hoạch tòa nhà thư viện - Planning Library Buildings
 • Nội dung tổ chức:
  • Tài nguyên thông tin - Information Resources
  • Dịch vụ thông tin - Information Services
  • Công nghệ thông tin - Information Technology
  • Thư viện số - Digital Library

Khóa học cung cấp cho các cán bộ thư viện kỹ năng tổ chức, quy hoạch thư viện. Qua đó có thể xây dựng bộ máy quản lý hiệu quả, hoàn thiện các dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả.