English
 
  Sự kiện 1997
 
Sự kiện năm 1997
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
26
27
28
30
31
 
 
29 - 3 - 1997: Ông Takemasa Fujita, Giáo sư trường Đại học Kinh tế, Viện Đại học Nagasaki thăm Thư viện Cao học.
 
25 - 3 - 1997 :
Thư viện đăng ký tham gia đợt triển lãm "Tháng Sách-Báo-Tạp chí, Tài liệu KHKT " tại TT. Thông tin Khoa học - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.
 

Đ ể thực hiện Nghị quyết của Trung ương về Giáo dục - Đào tạo và được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Thư viện trường đã nhận lời mời tham dự đợt triển lãm " Tháng Sách-Báo-Tạp chí, Tài liệu KHKT " tại TT. Thông tin Khoa học - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh từ 19 - 4 đến 19 - 5- 1997.

Ngày 25 -3 - 1997 Ông Nguyễn Minh Hiệp và Ông Nguyễn Tuyến tham dự cuộc họp tại TT.Thông tin Khoa học - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh để bàn kế hoạch triển khai. Đã có 16 đơn vị đăng ký tham gia đợt triển lãm này là:

  1. Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên
  2. Thư viện Đại học Kỹ thuật
  3. Thư viện Khoa học Tổng hợp
  4. Saigon Times
  5. Vietnam News
  6. Tạp chí Điện tử
  7. Tạp chí Điện tử - Tin học
  8. Tạp chí PC World
  9. Tạp chí Khoa học - Kỹ thuật - Kinh tế
  10. Tạp chí Thương nghiệp Thị trường
  11. Nhà văn hóa Nga
  12. Chi nhánh nhà xuất bản Giáo dục
  13. XUNHAXABA
  14. Nhà sách Bách Khoa
  15. Nhà sách Việt Mỹ
  16. TT.Thông tin Khoa học - Công nghệ

Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên tham gia đợt triển lãm này nhằm giới thiệu một mô hình quản lý Thư viện hiện đại với Hệ thống dịch vụ Online đang được tổ chức tại Thư viện. Tham dự chung với Thư viện còn có Trung tâm Tin học và Ban Xuất bản của trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Ngày 5 - 4 - 1997 Thư viện sẽ nhận mặt bằng và triển khai công tác chuẩn bị. Ban Giám hiệu đã duyệt chi 3.000.000 đồng cho Thư viện.

 
 
10 - 3 - 1997: Thư viện tiếp quản Phòng Computing Lab để tổ chức Phòng Đọc Sinh viên.
 
6 - 3 - 1997:
Ông Nguyễn Minh Hiệp tham gia Nhóm tư vấn đối tác với Hoa kỳ
thuộc Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
 

Ngày 6 -3 - 1997 Giám đốc Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh ký quyết định số 92/QĐ/ĐHQG/TCCB thành lập Nhóm Tư vấn đối tác với Hoa kỳ thuộc Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh .

 • Nhân sự Nhóm Tư vấn đối tác với Hoa kỳ thuộc Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh gồm:
  1. Trưởng nhóm: Ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM.
  2. Phó Trưởng nhóm: Ông Bùi Cách Tuyến, Trợ lý Giám đốc ĐHQG-HCM, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm.
  3. Các thành viên: Ông Nguyễn Minh Hiệp , Giám đốc Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên và Ông Võ Văn Sen, Phó Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn.
  4. Thư ký: Bà Ngô Minh Thanh, Ban KHCN-QHQT ĐHQG-HCM.
 • Nhiệm vụ Nhóm Tư vấn đối tác với Hoa kỳ:
  • Tìm hiểu, thu thập thông tin, trao đổi công việc trực tiếp với phía đối tác để tư vấn cho Giám đốc các vấn đề liên quan đến khả năng hợp tác.
  • Thiết kế, đề xuất các phương án và chương trình hợp tác với phía đối tác trình Giám đốc.