English
 
  Sự kiện 1998
 
Sự kiện năm 1998
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
3
4
5
6
7
8
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
9 - 4 - 1998:
Tọa đàm về "Biên mục tài liệu Tiếng Việt hiện nay" tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. (Xem file PDF)
 
2 - 4 - 1998:
Hội thảo Thư viện "Các vấn đề quan trọng hiện nay trong công tác phân loại-biên mục" do Ông Lâm Vĩnh Thế trình bày tại Thư viện Cao học. (Xem file PDF)
 
1 - 4 - 1998:
Thư viện Cao học vào Internet. (Xem file PDF)