English
  Sự kiện 1999
 
Sự kiện năm 1999
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
 
 
15 - 4 - 1999:
Hội thảo "Vai trò của Thư viện trong học tập và NCKH" do Đoàn Trường và Thư viện Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên tổ chức. (Xem file PDF)
 
12 - 4 - 1999:
British Council TP. Hồ Chí Minh tặng sách đợt II cho Thư viện Cao học. (Xem file PDF)
 
3 - 4 - 1999:
Hội nghị "Tổng kết hoạt động của hệ thống thư viện cộng cộng toàn quốc 1997-1998" do Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa-Thông tin tổ chức tại Dinh Thống nhất, TP. Hồ Chí Minh, ngày 2-3/4/1999. (Xem file PDF)