English
 
  Sự kiện 2004
 
Sự kiện năm 2004
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
 
 
25
26
29
30
31
 
 
28 - 4 - 2004:
Ông Nguyễn Minh Hiệp tham dự "Hội nghị Ủy Ban Hoạt động Trực tuyến Liên Thư viện Mạng Đại học ASEAN lần thứ nhất" tại Singapore 28-30/4/04. (Xem file PDF)
 

27 - 4 - 2004:
 Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Xem file PDF)
 
10 - 4 - 2004:
Thư viện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tổ chức "Hướng dẫn sử dụng thư viện" cho sinh viên tại lầu 09 toà nhà mới 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM