English
 
  Sự kiện 2005
 
Sự kiện năm 2005
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
 
 
13 - 4 - 2005 :
KhÓa hỌc "ThỰc hÀnh nghiỆp vỤ ThÔng tin ThƯ viỆn"
(Từ 03/04/2005 - 07/05/2005)
 

Ngày 03/04/2005 tại Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM đã khai giảng khóa tập huấn "Thực hành nghiệp vụ Thông tin Thư viện"
Khóa học do Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên phối hợp với Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức. Học viên bao gồm 21 Tăng Ni đang làm công tác quản lý thư viện của các học viện Phật học và Thiền viện trong nước: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam (Thiền viện Vạn Hạnh), Tu viện Quãng Hương Già Lam TP. HCM, Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai, Trường trung cấp Phật học Khánh Hòa, Nha Trang, và Viện Phật học Huế.

Chương trình hội thảo :

  • Tổ chức và Quản lý thư viện -  The Organization  and Management of Libarary

  • Mô tả tài liệu -  Descriptive Cataloging

  • Phân loại tài liệu - Classification

  • Định chủ đề - Assigning Subject Headings

  • Hệ thống mục lục - Catalog Systems

  • Dịch vụ thông tin - Information Services

  • Tự động hóa - Automation

  • Internet và World Wide Web - Internet and World Wide Web

  • Thư viện điện tử - Electronic Library

  • Thư viện số - Digital Library

 

Khóa học nhằm nâng cao nhận thức về chuẩn mực nghiệp vụ thư viện căn bản cũng như việc ứng dụng công nghệ mới. Đồng thời trang bị kỹ năng nghiệp vụ thư viện để cải tạo và xây dựng thư viện truyền thống với việc ứng dụng tin học để tự động hóa các hoạt động thư viện. Ngoài ra, khóa học còn định hướng xây dựng thư viện điện tử.

Ngày 07/05/2005, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam và Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên tiến hành Lễ tổng kết khóa học. GS.TS. Lê Mạnh Thát, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam (Thiền viện Vạn Hạnh) đại diện Ban tổ chức khóa học đã phát Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các Tăng Ni. Nhân dịp này, GS. TS. Lê Mạnh Thát cũng đã đại diện Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam và các thiền viện khác tặng Thư viện Khoa học Tự nhiên một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam (37 tập) và bộ Thanh Từ toàn tập (30 tập).

Hai bộ sách này hiện được đặt tại Phòng Tham khảo Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên để phục vụ rộng rãi cho mọi đối tượng độc giả.