English
  Sự kiện 2011
 
Sự kiện năm 2011
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
 
 
11 - 04 - 2011:
 

TẬP HUẤN

“CÔNG TÁC THƯ VIỆN TOÀN QUÂN”

Nha trang 11-15/4/2011

 
 
      Khóa tập huấn “Công tác thư viện toàn quân” được tổ chức từ ngày 11- 15 /4/2011 tại Nha Trang và Đà Lạt quy tụ 80 học viên là cán bộ quản lý, phụ trách thư viện và nhà văn hóa trong 56 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

      ThS. Nguyễn Minh Hiệp GĐ. Thư viện ĐH. Khoa học Tự nhiên được mời giảng chính cho khóa tập huấn này.

              
                                 Đại tá Ngô Văn Chung, GĐ. Thư viện Quân đội đọc diễn văn khai mạc tập huấn    
 
      Khóa tập huấn được tổ chức tại Đoàn 20 an điều dưỡng Phòng không Không quân tại 20 Hoàng Diệu, Nha Trang. Tại buổi khai mạc khóa tập huấn, đoàn văn nghệ của Binh chủng Phòng không đã trình bày một màn văn nghệ đặc sắc.

      Mở đầu là diễn văn khai mạc của Đại tá Ngô Văn Chung, GĐ. Thư viện Quân đội.

 
              
                                                                   ThS. Nguyễn Minh Hiệp trình bày bài giảng         

      Bài giảng của ThS. Nguyễn Minh Hiệp có tựa đề “Thư viện và những thay đổi trong công tác thư viện”. Trong buổi sáng, giảng viên trình bày những vấn đề xoay quanh năm phương pháp đưa thông tin đến người sử dụng là

  1. Xếp tài liệu trên giá theo môn loại;
  2. Ấn định mỗi tài liệu một hay nhiều tiêu đề chủ đề để phản ánh nội dung và đưa vào trong hệ thống mục lục thư viện;
  3. Phân tích nội dung, làm chỉ mục, và tóm tắt tài liệu thông tin khoa học (tạp chí, báo cáo khoa học, tài liệu hội nghị, vv…);
  4. Liệt kê tài liệu trong một thư mục theo yêu cầu độc giả;
  5. Cung cấp thông tin về tài liệu trong những cơ sở dữ liệu ngoài thư viện.
      Buổi chiều, giảng viên trình bày:
  • Những thay đổi quan trọng trong công tác nghiệp vụ và phục vụ trong thư viện. Đặc biệt nhấn mạnh vai trò cung cấp thông tin của Phòng Tham khảo.
  • Quan niệm cách mạng hóa về thư viện.
  • Công nghệ mới và thư viện số.
  • Những bất cập trong việc đào tạo chính quy ngành thư viện hiện nay.
  • Khái quát về RDA.
      Kết luận:
      Thư viện là một cơ quan thông tin – information agency tiêu biểu nhất, trong đó không những chỉ có những công tác thư viện mang tính chất truyền thống với hình ảnh người thủ thư bổ sung tài liệu, xử lí kĩ thuật, rồi cất giữ trong kho và thụ động ngồi chờ người ta đến đọc tại quầy lưu hành; mà còn có những hoạt động thông tin linh hoạt với hình ảnh chủ động của người cung cấp thông tin tại phòng tham khảo; hơn thế nữa cuộc cách mạng thông tin đang đưa tất cả chúng ta đến trước ngưỡng cửa của thư viện số với việc ứng dụng công nghệ mới mà đặc trưng nhất là phần mềm nguồn mở khiến cho việc xây dựng thư viện số là cơ hội đồng đều cho tất cả mọi người. Ngành thư viện là một ngành công nghệ mới, do đó Thư viện học là một ngành học thú vị với lí luận và thực tiễn của một ngành KHOA HỌC HIỆN ĐẠI.

              
                                                                    Giảng viên cùng học viên khóa tập huấn    
 
      Chương trình tiếp theo của khóa tập huấn là tham quan các học viện quân sự tại Nha Trang và Đà Lạt.