English
 
  Sự kiện 1998
 
Sự kiện năm 1998
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
26
27
28
29
30
31
 
 
25 - 5 - 1998:
Ông Nguyễn Minh Hiệp tham dự dạ tiệc mừng Đệ nhất chu niên ngày thành lập British Council tại TP Hồ Chí Minh do Lãnh sự quán Vương quốc Anh khoản đãi. (Xem file PDF)
 
16 - 5 - 1998:
Ông Nguyễn Minh Hiệp thuyết trình đề tài "Những xu hướng hiện nay trong hoạt động thông tin - thư viện trên thế giới và thực tế tại Việt nam" tại Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP Hồ Chí Minh. (Xem file PDF)