English
  Sự kiện 2000
 
Sự kiện năm 2000
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
 
 
25
27
28
29
30
31
 
 
26 - 5 - 2000:
Hội nghị Liên hiệp Thư viện các Trường ĐH Khu vực Hà nội lần 2. (Xem file PDF)
 
26 - 5 - 2000:
Hội nghị chuyên đề "Thư viện - thông tin hướng tới thế kỹ XXI " tại Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG TP HCM. (Xem file PDF)
 
18 - 5 - 2000:
Hội thảo "Tìm tin trên Internet " tại Trung tâm Thông tin Tư liệu Phòng Thông tin Văn hóa Hoa kỳ. (Xem file PDF)
 
18 - 5 - 2000:
Hội nghị Giám đốc Thư viện các Tỉnh, Thành Phía Nam 2000-1999 tại Văn phòng Bộ Văn hóa Thông tin tại TP. Hồ Chí Minh. (Xem file PDF)