English
  Sự kiện 2001
 
Sự kiện năm 2001
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
 
 
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
  16 - 5 - 2001:
Ông Nguyễn TuyếnTham dự lễ trao tặng sách của Tàu Doulos (Anh Quốc) tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. (Xem file PDF)
 
  11 - 5 - 2001:
Ông Nguyễn Minh Hiệp Tham dự Hội thảo Khoa học "Ứng dụng CNTT trong hoạt động thư viện các tỉnh Miền Đông và Cực Nam Trung Bộ" tại TP. Đà Lạt.(Xem file PDF)  
 
  10 - 5 - 2001:
Ông Nguyễn Minh Hiệp bảo vệ đề tài khoa học "Xây dựng một số công cụ hỗ trợ tra cứu và tổng hợp thông tin trong các thư viện số"  tại Hội trường Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường TP. Hồ Chí Minh (Xem file PDF)