English
  Sự kiện 2005
 
Sự kiện năm 2005
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
26
27
28
29
30
31
 
 
25 - 5 - 2005 :
PHIÊN HỌP TRÙ BỊ “HỘi nghỊ ThƯ viỆn cÁc trƯỜng ĐẠi hỌc vÀ Cao ĐẲng toÀn quỐc lẦn thỨ I”
 

Để tiến tới Hội nghị Công tác Thông tin - Thư Viện các trường Đạo học và Cao đẳng toàn quốc, Vụ Đại học và Sau đại học, Bộ Giáo dục và đào tạo đã triệu tập một phiên họp trù bị tại Cơ quan Bộ GD-ĐT vào lúc 14:00 ngày 25/5/2005. Thành phần tham dự bao gồm: Về phía Bộ GD-ĐT có Bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Đại học và Sau đại học, Ông Lê Viết Khuyến, Phó Vụ trưởng, Ông Trần Văn Vượng, Chuyên viên đặc trách theo dỏi hoạt động thư viện; phía Bộ Văn hóa - Thông tin có Ông Lê Thanh Tình, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện và Bà Võ Thu Hương Chuyên viên đặc trách thư viện đại học; Đại diện hai Liên hiệp Thư viện đại học có Ông Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Liên hiệp thư viện Đại học Phía Bắc, Ông Nguyễn Minh Hiệp, Chủ tịch Liên hiệp thư viện Đại học Phía Nam và Ông Hà Lê Hùng, Phó Chủ tịch; phía nhà tài trợ có Ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục và Ông Trần Nhật Tân GĐ Công ty cổ phần sách đại học - dạy nghề, NXB. Giáo dục.

Sau hơn hai giờ làm việc, cuộc hội thảo đúc kết::

  • Lần đầu tiên, Bộ GD-ĐT và Bộ VH-TT phối hợp tổ chức một Hội nghị toàn quốc về công tác thư viện đại học. Đây là một công việc cần thiết và có ý nghĩa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
  • Hội nghị Thư viện các trường ĐH và CĐ toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2005.
  • Hội nghị nhằm mục đích: nâng cao vai trò thư viện trong giáo dục và đào tạo đại học; nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo đối với hoạt động thư viện; tìm giải pháp để chuyển biến thực sự hoạt động thư viện trong các trường đại học và cao đẳng.

Ban trù bị sẽ tiếp tục họp trong tháng tới để hoàn tất công tác chuẩn bị.
Hà Nội, 25-5-2005

 
9 - 5 - 2005 :
KhÓA tẬp huẤn "DỊCh vỤ tham khẢo "
( Từ 9-14/05/2005)

Ngày 9/5/2005 tại Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM đã khai giảng khóa tập huấn "Dịch vụ tham khảo - Reference Services" do GS. Judith Greens, chuyên gia tham khảo ĐH Alaska Anchorage, Hoa Kỳ.

Học viên gồm các cán bộ thư viện đến từ nhiều trường Đại học trong và ngoài thành phố: ĐH Bách khoa, ĐH Ngân hàng, ĐH Mở-Bán công, ĐH Ngoại ngữ-Tin học, CĐ Sư Phạm Tp.HCM, ĐH Sư Phạm Tp.HCM, Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III, Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, ĐH Y Dược Tp.HCM, ĐH Cảnh sát Nhân Phía Nam, CĐ SP Tây Ninh, Trung học Văn thư Lưu trữ TW II, ĐHDL Phú Xuân - Huế, CĐDL CNTT Tp.HCM, ĐH Nông Lâm Tp.HCM, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Trung tâm Thông tin KHCN Đà Nẵng, ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng, ĐH Marketing, ĐHDL Văn Lang, ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM.

 

Chương trình học bao gồm:

  • Bản chất và chức năng Dịch vụ tham khảo - The Nature and Function of Reference Services

  • Tuyển chọn, đánh giá và quản lý Nguồn tài liệu tham khảo - Selection, Evaluation, and Management of Reference Sources

  • Hiệu quả của công nghệ đối với Dịch vụ tham khảo - Effects of Technology on Reference Services

  • Phỏng vấn tham khảo - The Reference Interview

  • Tái đóng gói thông tin - Information Repakaging