English
  Sự kiện 2007
 
Sự kiện năm 2007
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
 
 
5 - 5 - 2007:

 

Hội thảo khoa học

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC BẬC TRUNG HỌC

 

Ngày 5/5/2007, Trường Đại học Sài Gòn đã tổ chức một hội thảo Khoa học đầu tiên với đề tài "Thư viện trường học bậc trung học". Thành phần tham dự hội thảo bao gồm:

 • Ban giám hiệu Trường Đại học Sài Gòn
 • Lãnh đạo Sở giáo dục TP. HCM
 • Lãnh đạo Sở giáo dục tỉnh Bình Dương
 • Lãnh đạo tất cả phòng giáo dục của Quận, Huyện của TP. HCM
 • Lãnh đạo Thư viện các trường phổ thông trên địa bàn TP. HCM
 • Nhà xuất bản Giáo dục
 • Công ty Thiết bị trường học
 • Trung tâm thông tin tư liệu - Lãnh sự quán Hoa Kỳ
 • Thư viện Đại học Mở TP. HCM
 • Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM
   
                                                              Quang cảnh hội thảo

Mở đầu hội thảo TS. CVCC. Nguyễn Viết Ngoạn, hiệu trưởng trường Đại học Sài Gòn đọc diễn văn khai mạc.

Các báo cáo trong Hội thảo bao gồm:

 • Báo cáo đề dẫn - TS. Nguyễn Văn Bằng
 • Thư viện trường Trung học - ThS. Lê Ngọc Oánh
 • Cải tiến Thư viện trường học với biên mục tại ngoại - ThS. Nguyễn Minh Hiệp
 • Đổi mới công tác tổ chức hoạt động Thư viện trường học cấp Trung học phổ thông bằng Thư viện số - Nguyễn Văn Quí
 • Ý nghĩa xã hội của Thư viện trường học - ThS. Hoàng Văn Năng
 • Thực trạng về công tác thư viện trường học tại quận 8 - Võ Ngọc Thành
 • Về Thư viện trường học bậc Trung học - ThS. Nguyễn Minh Châu
 • Giải pháp cổng thông tin Thư viện điện tử dành cho các trường Trung học - Hoàng Công Quang Huy
   
                                                                Quang cảnh Hội thảo
Phần thảo luận sôi nổi xoay quanh vấn đề cán bộ Thư viện trường học. Kinh phí, cơ sở vật chất bước đầu đã được các trường đầu tư nhưng nhân sự để quản lý và phát triển thư viện theo hướng hiện đại vẫn còn hạn chế và chưa ổn định, đặc biệt là thiếu hẵn nghiệp vụ Thông tin - Thư viện. Vì vậy, kết luận của hội thảo đã khẳng định "Đã đến lúc khoa Thư viện Thông tin của trường Đại học Sài Gòn gánh vác trọng trách đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin thư viện hiện đại cho cán bộ Thư viện trường học, để họ thật sự trở về đúng với vai trò của một người thủ thư - thầy giáo (Teacher Librarian)"