English
  Sự kiện 2008
 
Sự kiện năm 2008
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
15
16
17
18
19
20
16
22
23
24
 
 
25
26
26
28
29
30
31
 
 
14 -5 - 2008:
 

HỘI THẢO VILASAL
“Thống nhất công việc Định chủ đề &
Biên soạn Khung Tiêu đề đề mục”

Trung tâm Thông tin-Học liệu ĐH Đà Nẵng, 14-16/5/2008

 

Với sinh hoạt trọng tâm trong năm 2008 là “Định chủ đề” cho tài liệu trong thư viện, VILASAL đã phối hợp với Trung tâm Thông tin – Học liệu ĐH. Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Thống nhất công việc định chủ đề và biên soạn Khung Tiêu đề đề mục tiếng Việt” từ ngày 14-16/5/2008.
Hội thảo đã quy tụ khoảng 70 đại biểu về tham dự, bao gồm các thành phần cụ thể như sau:

    • Lãnh đạo:
        o Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch;
        o Phó chủ tịch thường trực Hội Thư viện Việt Nam; Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam;
        o Phó hiệu trưởng ĐH Đà Nẵng;
        o Phó hiệu trưởng ĐH Sài Gòn.

    • Giảng viên thông tin thư viện:
        o Đại học Quốc gia Hà Nội;
        o Đại học Cần Thơ;
        o Đại học Sài Gòn;
        o Một số trường cao đẳng tại Đà Nẵng, Bình Phước, Đồng Nai, Đà Lạt.

    • Lãnh đạo và cán bộ biên mục:
        o Các thư viện Hội viên VILASAL;
        o Các thư viện đại học khác trong cả 3 miền: Trung tâm học liệu ĐH Huế, Trung tâm Thông tin Thư viện            ĐHQG Hà Nội, Thư viện ĐH Hà Nội, Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Học viện chính trị II, vv...
        o Các thư viện công cộng: Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Bình Dương, vv...

    • Đồng nghiệp từ Thư viện Đại học Thammasat, Thái Lan.

Đại biểu tham dự hội thảo chụp hình lưu niệm

Chương trình Hội thảo VILASAL
Ngày 14/5/2008: Tutorial (Phụ đạo): Hướng dẫn thực hành Định chủ đề -
Người báo cáo: ThS. Nguyễn Minh Hiệp. Có hơn 60 cán bộ thư viện tham dự

    • Trình bày 5 bài giảng powerpoints
    • Giải thích những thuật ngữ biên mục học liên quan đến Hội thảo:

        o Heading = Tiêu đề. Bao gồm Author Heading, Title Heading và Subject Heading;

        o Subject Heading = Tiêu đề đề mục (Đề = Nội dung;            Mục = Từng phần). Tựa đề nội dung từng phần của            tài liệu;
        o Subject Authority File = Tập tin có thẩm quyền chủ            đề;
        o Free Floating Subdivision = Tiểu phân mục phù động tự            do;
        o Pattern Heading = Tiêu đề mẫu

    • Giới thiệu khung Sears List of Subject Headings và          Library Congress Subject Headings;
    • Hướng dẫn những bước căn bản và những nguyên tắc thực hành định chủ đề.

Quang cảnh hội thảo

Ngày 15/5/2008: Hội thảo chính thức:
    • PGS. TS. Lê Thế Giới, Phó Hiệu trưởng ĐH Đà Nẵng đã có “Diễn văn khai mạc và chào mừng hội thảo” của       Ban giám hiệu Đại học Đà Nẵng.

    • Ông PHẠM THẾ KHANG, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thư viện Việt Nam, GĐ Thư viện Quốc gia,       phát biểu nhất trí rằng Hội thư viện Việt Nam và Thư viện Quốc gia đồng tình với việc VILASAL quyết tâm xây dựng       Khung tiêu đề đề mục tiếng Việt.

            
                                              Ông Phạm Thế Khang phát biểu và TS. Nguyễn Văn Bằng phát biểu

    • ThS. NGUYỄN MINH HIỆP, Chủ tịch Liên chi hội Thư viện Đại học Phía Nam (VILASAL), mở đầu hội thảo với tham       luận Vấn đề Định chủ đề trong ngành biên mục hiện nay, cho thấy ngành biên mục học Việt Nam đang nhập       nhằng trong những công việc định chủ đề: Định từ khóa tự do (từ khoá đề tài), Định từ chuẩn, và Định tiêu đề đề       mục đã tạo nên nhiều vấn đề cần phải được giải quyết, cụ thể là:
        o Cần phân biệt rõ việc dùng từ khóa tự do và từ chuẩn (theo những Thesaurus) là chủ yếu cho thông tin tư liệu;           tiêu đề đề mục là chủ yếu dùng cho sách và các tài liệu thông tin khác;
        o Cần phải thay đổi chương trình giảng dạy thông tin thư viện nói chung và biên mục nói riêng nhằm thay đổi nhu           cầu học viên cũng như chú trọng vấn đề tư duy công nghệ mới.

    • TS. NGUYỄN VĂN BẰNG, trưởng Khoa Thư viện Thông tin trường ĐH Sài Gòn với đề tài Trường ĐH Sài Gòn với       việc chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện”, khẳng định rằng Khoa Thư viện – Thông tin của trường là một khoa còn       non trẻ (thành lập năm 2005), sự non trẻ là một khó khăn vì thiếu kinh nghiệm và chưa có truyền thống trong việc       đào tạo nhưng chính khó khăn ấy lại trở thành thuận lợi khi không phải chịu nhiều áp lực của những giá trị cũ        trong việc vận dụng và triển khai những tiêu chuẩn mới, để có một chương trình đào tạo hiện đại nhằm đáp       ứng nhu cầu hiện nay của ngành thư viện. Ông cũng bày tỏ sự nhất trí của trường Đại học Sài Gòn với VILASAL về       lộ trình xây dựng và biên soạn Khung Tiêu đề đề mục tiếng Việt. Đồng thời sẳn sàng đăng cai tổ chức hội thảo tiếp       theo vào tháng 8 năm 2008.

                
                                                      Chuyên gia Thái Lan báo cáo và giải đáp thắc mắc

    • Bà SIVAPORN UTHAISA & Cô YOKOL SINJERMSIRI, Cán bộ biên mục Phòng Phân loại và Biên mục, Thư viện ĐH.       Thammasat, Thái Lan, với báo cáo Sử dụng Tiêu đề đề mục Tiếng Thái tại thư viện Trường Đại học       Thammasat. Trình bày kinh nghiệm xây dựng Tập tin có thẩm quyền tiêu đề đề mục dựa vào hai khung đề mục       chuẩn LCSH và MeSH cho hệ thống Thư viện ĐH Thammasat (gồm 12 thư viện thành viên). Hiện tập tin này được       sử dụng trực tuyến với tên gọi là “Tiêu đề đề mục tiếng Thái của Thư viện Đại học Thammasat (TUSH)”.

    • ThS. LÊ NGỌC OÁNH, Giảng viên Khoa Thư viện Thông tin trường ĐH Sài Gòn với tham luận khá sắc sảo Cần phải       đào tạo thật kỹ các cán bộ thư viện phụ trách công tác thiết lập Tiêu đề đề mục trong các thư viện: Thực       trạng về việc giảng dạy và thực hành định chủ đề trong các trường dạy môn thư viện học và các thư viện hiện       nay bao gồm:
        o Không xác định được rõ ràng ý nghĩa của tiêu đề đề mục trong công tác nghiệp vụ của thư viện;
        o Không xác định được rõ ràng mục đích ứng dụng của mục lục đề mục;
        o Không phân biệt được rõ ràng ngôn ngữ thông thường với ngôn ngữ tiêu đề đề mục.

Do đó cần thiết phải đào tạo chính qui và bài bản các cán bộ phụ trách thiết lập tiêu đề đề mục trong các thư viện.

    • ThS. DƯƠNG THÚY HƯƠNG, Phó GĐ. Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM trình bày đề tài Mục lục trực tuyến       với việc sử dụng Tiêu đề đề mục do phòng công tác kỹ thuật của thư viện ĐH. KHTN nghiên cứu– Trên thế giới       có nhiều phần mềm quản lý thư viện khác nhau cho nên có nhiều hình thức tổ chức mục lục trực tuyến khác nhau,       phần lớn là khác nhau về giao diện, còn nội dung tìm kiếm thì tuân theo một chuẩn chung, đó là dựa trên cơ sở Hệ         thống mục lục tiêu đề: Tiêu đề tác giả, Tiêu đề nhan đề, và Tiêu đề đề mục. Báo cáo được minh họa qua các       mục lục trực tuyến của Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên, Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, Thư viện Đại học       Chulalongkorn, Thư viện Đại học Illinois. Bên cạnh đó, các minh họa mục lục trực tuyến của các thư viện khác       trong nước đã bộc lộ nhiều bất cập trong việc sử dụng tiêu đề đề mục, chưa hiểu rõ vai trò và chức năng của mục       lục đề mục cũng như cách thiết lập một tiêu đề đề mục chuẩn. Điều này đã toát lên một yêu cầu bức thiết về một       Khung tiêu đề đề mục tiếng Việt như một công cụ làm việc không thể thiếu của cán bộ biên mục.

    • PGS. TS. VƯƠNG TOÀN, Phòng nghiệp vụ Viện Thông tin Khoa học Xã hội, đến hội thảo với tư cách là một nhà       ngôn ngữ học qua đề tài Góp ý về biên soạn Tiêu đề đề mục Việt Nam - Các ngôn ngữ. Phác họa một bức       tranh khá rõ nét về sự đa dạng và phong phú của ngôn ngữ các dân tộc đang sinh sống trên đất nước Việt Nam.       Cán bộ phân loại biên mục cần phải cập nhật các thông tin này để biên mục tài liệu ngôn ngữ thật chính xác.

    • ThS. THÁI THỊ THANH THỦY, Trung tâm Thông tin Thư viện ĐH Đà Lạt, tham luận Đề xuất ứng dụng FAST trong       công tác định chủ đề, là một ứng dụng có thể giúp cán bộ biên mục tham khảo như một tập tin có thẩm quyền       với hình thức trực tuyến, tiết kiệm được thời gian và công sức trong công tác biên mục đề mục.

    • ThS. PHAN THỊ THANH HÀ, Trung tâm Thông tin Học liệu ĐH Đà Nẵng đã trình bày một đề tài mang tính thực tiễn là       “Công tác biên mục Tiêu đề đề mục tại TV Đại học Đà Nẵng: Thực trạng và kiến nghị”, thuận lợi và khó khăn       trong công tác biên mục tại hệ thống thư viện Đại học Đà Nẵng, những kiến nghị để hỗ trợ cho cán bộ biên mục       thực hiện tốt công tác của mình, trong đó cũng nổi bật về yêu cầu có một Khung Tiêu đề đề mục tiếng Việt.

    • BS. TRẦN THANH XUÂN, GĐ. Thư viện ĐH Y-Dược TP. HCM, cho thấy tính đặc thù của việc ứng dụng tiêu đề đề       mục vào công tác biên mục tài liệu y học với tham luận Tiêu đề MeSH tại Thư viện Đại học Y-Dược TP. HCM.

                
                                              BS. Trần Thanh Xuân báo cáo và một đại biểu từ ĐHQG Hà Nội phát biểu

    • ThS. DƯƠNG THÚY HƯƠNG, Phó GĐ. Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HC, đề xuất một số ý kiến về kế hoạch       biên soạn Khung Tiêu đề đề mục tiếng việt qua báo cáo Góp ý về việc biên soạn Khung tiêu đề đề mục Tiếng       Việt.

Ngày 16/5/2008
    • Ông NGUYỄN TUẤN HƯNG, GĐ. Trung tâm Thông tin Cục Sở hữu trí tuệ trình bày đề tài “Giới thiệu và hướng dẫn        khai thác CSDL Thông tin sở hữu trí tuệ

    • Ông WIM VAN DER PUTEN: “Giới thiệu về CSDL số của Công ty SWETS”.

    • Ông PHẠM VIỆT THẮNG, Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học SUNVIET, trình bày ”Giải pháp        SUN cho giáo dục và Giải pháp quản lý thư viện tích hợp VTLS

    • Ông VŨ SỸ DŨNG Công ty Ted Engineering Document JSC, báo cáo đề tài “Giải pháp phát triển tài nguyên số và        mô hình thư viện số hiện đại

    • TS. LÊ THANH TÌNH, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch đã phát biểu trong buổi tổng kết hội       thảo: ”Đây là một cuộc Hội thảo tuyệt vời với một đề tài vô cùng bức thiết. Vụ Thư viện sẽ ủng hộ để đề tài này       và có thể nhân rộng ra cho nhiều đối tượng trong cả nước đặc biệt là khối giảng dạy”.

                
                 ThS. Nguyễn Minh Hiệp: "Hội thảo đã mang lại                   TS. Lê Thanh Tình phát biểu đánh giá
                  dấu ấn sâu đậm về sự thay đổi nhận thức"                     “Đây là một cuộc Hội thảo tuyệt vời”

    • ThS. NGUYỄN MINH HIỆP, Chủ tịch Liên chi hội Thư viện Đại học Phía Nam (VILASAL) đã bày tỏ: “Phấn khởi trước       sự ủng hộ nhiệt tình về phía lãnh đạo Vụ Thư viện, Hội thư viện Việt Nam, và Thư viện Quốc gia. VILASAL sẳn sàng       tham gia tích cực trong việc biên soạn khung tiêu đề đề mục trên bình diện quốc gia. Trước mắt vẫn theo kế       hoạch như sau:
        o Biên soạn tài liệu hướng dẫn Biên mục đề mục với một khung Tiêu đề đề mục thu gọn dựa vào cấu trúc của           LCSH và sự đóng góp đề mục từ các thư viện thành viên;
        o Các thư viện chịu trách nhiệm thực hiện bao gồm: TV ĐH Khoa học Tự nhiên, TT Thông tin-Học liệu ĐH Đà           Nẵng, TV ĐH Mở TP. HCM, và ĐH. Sài Gòn;
        o Tháng 8/2008 sẽ tổ chức Hội thảo tại ĐH Sài Gòn.

    • ThS. HÀ LÊ HÙNG, GĐ. TT Thông tin-Học liệu ĐH Đà Nẵng, tổng kết hội thảo và thay mặt Ban tổ chức ngỏ lời cám       ơn các cấp lãnh đạo đã quan tâm và nhiệt liệt hoan nghênh sự đóng góp tích cực của các nhà tài trợ đã góp phần       cho thành công của hội thảo.
        o Công ty cổ phần phát triển công nghệ viễn thông tin học SUNVIET;
        o Công ty SWETTS, Phần Lan;
        o Công ty Ted Engineering Document JSC.

Hội thảo được đánh giá là thành công tốt đẹp và được kết thúc vào lúc 11giờ 30 ngày 16/5/2008 sau ba ngày làm việc tích cực. Hội thảo VILASAL đã mang lại một dấu ấn sâu đậm đối với các cấp lãnh đạo cũng như tất cả các đồng nghiệp trong việc thay đổi nhận thức về biên mục đề mục.